VITA Games - U

Game Score TT Ratio Gamers Comp % Comp Time Rating
Ukiyo no Roushi (Vita) Ukiyo no Roushi (Vita) 2,846 (1,230) 2.314 43 13.95
Ultimate Marvel vs. Capcom 3 (Vita) Ultimate Marvel vs. Capcom 3 (Vita) 5,079 (1,185) 4.286 4,146 1.13
Ultratron Ultratron 554 (315) 1.760 5,042 17.79 3-4 hours
Un:BIRTHDAY SONG ~Ai o Utau Shinigami~ another record (Vita) Un:BIRTHDAY SONG ~Ai o Utau Shinigami~ another record (Vita) 1,146 (1,140) 1.005 118 98.31
Uncanny Valley Uncanny Valley 489 (315) 1.551 1,818 32.67 2-3 hours
Uncharted: Fight for Fortune (Vita) Uncharted: Fight for Fortune (Vita) 864 (525) 1.645 1,910 17.49 20-25 hours
Uncharted: Golden Abyss (Vita) Uncharted: Golden Abyss (Vita) 2,205 (1,230) 1.793 28,809 21.92 25-30 hours
Under Night In-Birth Exe:Late[st] Under Night In-Birth Exe:Late[st] 2,388 (1,230) 1.941 1,072 14.27
Undertale Undertale 1,401 (1,140) 1.229 7,252 59.06 4-5 hours
Unepic Unepic 3,249 (1,230) 2.641 406 6.90
Unepic (Asia) (Vita) Unepic (Asia) (Vita) 3,236 (1,230) 2.631 23 8.70
Unholy Heights (JP) (Vita) Unholy Heights (JP) (Vita) 1,806 (1,230) 1.469 29 41.38
Unholy Heights (KR) (Vita) Unholy Heights (KR) (Vita) 1,535 (1,230) 1.248 19 57.89
Unit 13 (EU) (Vita) Unit 13 (EU) (Vita) 2,762 (1,230) 2.246 5,397 12.62
Unit 13 (Vita) Unit 13 (Vita) 2,818 (1,230) 2.291 5,836 11.93
Uppers (Vita) Uppers (Vita) 2,952 (1,230) 2.400 294 6.80
Urban Trial Freestyle (Vita) Urban Trial Freestyle (Vita) 1,186 (315) 3.765 7,182 1.77
Usotsuki Shangri-La (Vita) Usotsuki Shangri-La (Vita) 1,170 (1,170) 1.000 83 100.00
Uta no*Prince-sama: Amazing Aria & Sweet Serenade LOVE (Vita) Uta no*Prince-sama: Amazing Aria & Sweet Serenade LOVE (Vita) 1,535 (1,200) 1.279 13 30.77
Uta no*Prince-sama: Music 3 (Vita) Uta no*Prince-sama: Music 3 (Vita) 2,713 (1,230) 2.206 62 12.90
Uta no*Prince-sama: Repeat LOVE (Vita) Uta no*Prince-sama: Repeat LOVE (Vita) 1,419 (1,230) 1.153 26 73.08
Utakumi 575 (Vita) Utakumi 575 (Vita) 1,989 (1,185) 1.678 236 14.83
Utawarerumono: Mask of Deception Utawarerumono: Mask of Deception 2,132 (1,215) 1.755 487 19.30
Utawarerumono: Mask of Deception (EU) (Vita) Utawarerumono: Mask of Deception (EU) (Vita) 1,913 (1,215) 1.574 38 26.32
Utawarerumono: Mask of Deception (JP) Utawarerumono: Mask of Deception (JP) 1,506 (1,215) 1.239 468 45.94
Utawarerumono: Mask of Truth Utawarerumono: Mask of Truth 2,145 (1,230) 1.744 180 16.11
Utawarerumono: Mask of Truth (EU) (Vita) Utawarerumono: Mask of Truth (EU) (Vita) 1,553 (1,230) 1.263 14 42.86
Utawarerumono: Mask of Truth (JP) Utawarerumono: Mask of Truth (JP) 1,660 (1,230) 1.350 351 31.34
Utawarerumono: Prelude to the Fallen (JP) Utawarerumono: Prelude to the Fallen (JP) 1,433 (1,140) 1.257 173 49.13
Utawarerumono: Prelude to the Fallen (Vita) Utawarerumono: Prelude to the Fallen (Vita) Unreleased 1.000 0 0
Utsusemi no Meguri (Vita) Utsusemi no Meguri (Vita) 1,163 (1,155) 1.007 69 98.55