VITA Games - 0-9

Game Score Ratio Gamers Comp % Comp Time Rating
#KILLALLZOMBIES (Vita) #KILLALLZOMBIES (Vita) 774 2.46 52 7.7
'&': Sora no Mukou de Sakimasu youni (Vita) '&': Sora no Mukou de Sakimasu youni (Vita) 1,258 1.02 765 94.2
3.1
@field (Vita) @field (Vita) 998 3.17 195 3.6
@SIMPLE V Series Vol. 2 The Tousou Highway Full Boost: Nagoya-Tokyo Gekisou 4-Jikan (Vita) @SIMPLE V Series Vol. 2 The Tousou Highway Full Boost: Nagoya-Tokyo Gekisou 4-Jikan (Vita) 908 2.88 414 8.0
1.5
10 Second Ninja X 10 Second Ninja X 993 3.48 4,716 2.6
3.3
1001 Spikes (EU) 1001 Spikes (EU) 423 1.34 24 37.5
3.0
1001 Spikes (JP) 1001 Spikes (JP) 416 1.32 25 52.0
.5
1001 Spikes (Vita) 1001 Spikes (Vita) 492 1.56 96 30.2
3.2
12 Ji no Kane to Cinderella ~Cinderella Series Triple Zenkan Pack~ (Vita) 12 Ji no Kane to Cinderella ~Cinderella Series Triple Zenkan Pack~ (Vita) 1,251 1.02 133 96.2
3.5
2013: Infected Wars (Vita) 2013: Infected Wars (Vita) 571 1.90 447 11.4
2.1
2064: Read Only Memories 2064: Read Only Memories 2,630 2.14 5,630 13.1 15-20 hours
2.9
2064: Read Only Memories (JP) 2064: Read Only Memories (JP) 2,176 1.77 172 18.0
1.5
36 Fragments of Midnight (Asia) (Vita) 36 Fragments of Midnight (Asia) (Vita) 1,196 1.02 968 92.4
2.4
36 Fragments of Midnight (EU) (Vita) 36 Fragments of Midnight (EU) (Vita) 1,249 1.07 4,471 78.7 0-1 hour
2.4
36 Fragments of Midnight (Vita) 36 Fragments of Midnight (Vita) 1,241 1.06 2,972 81.1 0-1 hour
2.4
5-nin no Koi Prince ~Himitsu no Keiyaku Kekkon~ (Vita) 5-nin no Koi Prince ~Himitsu no Keiyaku Kekkon~ (Vita) 1,175 1.00 414 98.8
3.0
7'scarlet (Asia) (Vita) 7'scarlet (Asia) (Vita) 1,224 1.01 357 98.3
1.2
7'scarlet (JP) (Vita) 7'scarlet (JP) (Vita) 1,226 1.01 459 97.6
.5
7'scarlet (Vita) 7'scarlet (Vita) 1,255 1.03 621 92.1
2.5
99Vidas 99Vidas 4,039 3.28 7,982 5.9
2.8
99Vidas (EU) 99Vidas (EU) 4,231 3.44 3,654 5.1
2.8