VITA Games - 0-9

Game Score Ratio Gamers Comp % Comp Time Rating
#KILLALLZOMBIES (Vita) #KILLALLZOMBIES (Vita) 727 2.31 76 7.9
'&': Sora no Mukou de Sakimasu youni (Vita) '&': Sora no Mukou de Sakimasu youni (Vita) 1,388 1.03 919 93.4
3.1
@field (Vita) @field (Vita) 964 3.06 257 3.1
@SIMPLE V Series Vol. 1 The Dokodemo Gal Mahjong (Vita) @SIMPLE V Series Vol. 1 The Dokodemo Gal Mahjong (Vita) 385 1.22 132 47.0
1.8
@SIMPLE V Series Vol. 2 The Tousou Highway Full Boost: Nagoya-Tokyo Gekisou 4-Jikan (Vita) @SIMPLE V Series Vol. 2 The Tousou Highway Full Boost: Nagoya-Tokyo Gekisou 4-Jikan (Vita) 955 3.03 583 6.7
1.5
10 Second Ninja X 10 Second Ninja X 1,003 3.52 6,575 2.5
3.3
1001 Spikes (EU) 1001 Spikes (EU) 414 1.31 29 41.4
3.0
1001 Spikes (JP) 1001 Spikes (JP) 422 1.34 35 42.9
.5
1001 Spikes (Vita) 1001 Spikes (Vita) 495 1.57 115 29.6
3.2
12 Ji no Kane to Cinderella ~Cinderella Series Triple Zenkan Pack~ (Vita) 12 Ji no Kane to Cinderella ~Cinderella Series Triple Zenkan Pack~ (Vita) 1,380 1.02 152 93.4
3.5
2013: Infected Wars (Vita) 2013: Infected Wars (Vita) 587 1.96 590 10.5
2.1
2064: Read Only Memories 2064: Read Only Memories 2,936 2.17 7,742 13.5 15-20 hours
3.0
2064: Read Only Memories (JP) 2064: Read Only Memories (JP) 2,404 1.78 228 18.4
1.5
36 Fragments of Midnight (Asia) (Vita) 36 Fragments of Midnight (Asia) (Vita) 1,328 1.03 1,273 90.6 0-1 hour
2.5
36 Fragments of Midnight (EU) (Vita) 36 Fragments of Midnight (EU) (Vita) 1,391 1.08 5,803 77.6 0-1 hour
2.5
36 Fragments of Midnight (Vita) 36 Fragments of Midnight (Vita) 1,379 1.07 3,795 80.2 0-1 hour
2.5
5-nin no Koi Prince ~Himitsu no Keiyaku Kekkon~ (Vita) 5-nin no Koi Prince ~Himitsu no Keiyaku Kekkon~ (Vita) 1,301 1.01 462 97.6
3.0
7'scarlet (Asia) (Vita) 7'scarlet (Asia) (Vita) 1,351 1.01 411 97.1
1.8
7'scarlet (JP) (Vita) 7'scarlet (JP) (Vita) 1,352 1.01 539 96.7
1.8
7'scarlet (Vita) 7'scarlet (Vita) 1,388 1.04 748 90.4
2.5
99Vidas 99Vidas 4,597 3.41 11,211 5.7
2.8
99Vidas (EU) 99Vidas (EU) 4,742 3.51 4,731 5.3
2.9