VITA Games

Game Score TT Ratio Gamers Comp % Comp Time Rating
Yumeutsutsu Re:Master Yumeutsutsu Re:Master 1,325 (1,215) 1.091 12 83.33
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II 2,398 (1,230) 1.950 1,066 14.54 80-100 hours
Peasant Knight (EU) (Vita) Peasant Knight (EU) (Vita) 1,216 (1,200) 1.014 690 92.75 0-1 hour
Undertale Undertale 1,401 (1,140) 1.229 7,149 59.14 6-8 hours
Persona 3: Dancing in Moonlight Persona 3: Dancing in Moonlight 1,587 (1,200) 1.323 2,049 50.76 10-12 hours
Word Wheel by POWGI (Vita) Word Wheel by POWGI (Vita) 1,328 (1,215) 1.093 75 81.33
Super Weekend Mode (EU) (Vita) Super Weekend Mode (EU) (Vita) 1,175 (1,170) 1.005 742 97.44 0-1 hour
Neon Junctions (EU) (Vita) Neon Junctions (EU) (Vita) 1,265 (1,200) 1.054 80 81.25
Iron Snout (EU) (Vita) Iron Snout (EU) (Vita) 1,245 (1,230) 1.012 492 95.73 0-1 hour
Word Wheel by POWGI (EU) (Vita) Word Wheel by POWGI (EU) (Vita) 1,272 (1,215) 1.047 104 86.54
Punch Line (EU) (Vita) Punch Line (EU) (Vita) 1,410 (1,230) 1.146 176 69.89
My Big Sister (EU) (Vita) My Big Sister (EU) (Vita) 1,357 (1,230) 1.104 135 80.00
Daggerhood (EU) (Vita) Daggerhood (EU) (Vita) 1,256 (1,230) 1.021 680 92.65 0-1 hour
Borderlands 2 (PS3/Vita) Borderlands 2 (PS3/Vita) 3,448 (1,815) 1.900 34,321 5.20 60-80 hours
Zeroptian Invasion (EU) (Vita) Zeroptian Invasion (EU) (Vita) 1,193 (1,170) 1.020 522 90.61 0-1 hour
Lara Croft GO Lara Croft GO 1,279 (1,185) 1.079 9,015 81.34 5-6 hours
Jak 3 (Vita) Jak 3 (Vita) 1,809 (1,230) 1.470 1,827 33.50 15-20 hours
Koshotengai no Hashihime Noma (Vita) Koshotengai no Hashihime Noma (Vita) 1,155 (1,155) 1.000 60 100.00
Burly Men at Sea Burly Men at Sea 1,321 (1,200) 1.101 8,271 78.42 1-2 hours
Hitman GO: Definitive Edition Hitman GO: Definitive Edition 1,271 (1,140) 1.115 11,891 75.81 4-5 hours
The House In Fata Morgana (Vita) The House In Fata Morgana (Vita) 1,353 (1,140) 1.187 31 70.97
Crossovers by POWGI (Vita) Crossovers by POWGI (Vita) 1,249 (1,200) 1.041 161 86.34
One Word by POWGI (Vita) One Word by POWGI (Vita) 1,224 (1,200) 1.020 616 94.97 0-1 hour
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 2,870 (1,230) 2.333 2,055 10.12 100-120 hours
My Big Sister (Vita) My Big Sister (Vita) 1,318 (1,230) 1.071 106 84.91
Jack N' Jill DX (EU) (Vita) Jack N' Jill DX (EU) (Vita) 1,172 (1,170) 1.002 1,795 99.16 0-1 hour
Neon Junctions (Vita) Neon Junctions (Vita) 1,371 (1,200) 1.142 66 68.18
Secret of Mana Secret of Mana 2,197 (1,140) 1.928 3,731 18.73 25-30 hours
Warlock's Tower (Vita) Warlock's Tower (Vita) 1,335 (1,215) 1.099 128 78.13
METAGAL (EU) (Vita) METAGAL (EU) (Vita) 1,180 (1,170) 1.009 677 95.86 0-1 hour
Psychedelica of the Black Butterfly (Vita) Psychedelica of the Black Butterfly (Vita) 1,227 (1,155) 1.062 243 85.19
Code: Realize ~Future Blessings~ (Vita) Code: Realize ~Future Blessings~ (Vita) 1,266 (1,215) 1.042 326 91.10 15-20 hours
Teslagrad Teslagrad 1,477 (1,140) 1.295 10,580 53.71 4-5 hours
Persona 3: Dancing in Moonlight (JP) Persona 3: Dancing in Moonlight (JP) 1,491 (1,200) 1.242 735 58.64 8-10 hours
Final Fantasy X HD Remaster Final Fantasy X HD Remaster 2,491 (1,170) 2.129 23,659 12.76 120-150 hours
Titan Attacks! Titan Attacks! 433 (315) 1.375 8,743 36.90 2-3 hours
Warlock's Tower (EU) (Vita) Warlock's Tower (EU) (Vita) 1,246 (1,215) 1.025 141 92.91
DYNAMIC CHORD feat.[rêve parfait] V edition (Vita) DYNAMIC CHORD feat.[rêve parfait] V edition (Vita) 1,159 (1,155) 1.004 178 98.88
Getsuei Gakuen: kou (Vita) Getsuei Gakuen: kou (Vita) 1,347 (1,230) 1.095 344 79.94
Guacamelee! Guacamelee! 2,668 (1,575) 1.694 17,674 6.67 8-10 hours
Word Sudoku by POWGI (Asia) (Vita) Word Sudoku by POWGI (Asia) (Vita) 1,200 (1,200) 1.000 1 100.00
Bridge Constructor Bridge Constructor 1,502 (1,170) 1.283 2,108 48.96 10-12 hours
Bastion Bastion 2,616 (1,230) 2.127 8,662 16.87 12-15 hours
Bouncy Bullets (Asia) (Vita) Bouncy Bullets (Asia) (Vita) 1,243 (1,200) 1.036 37 91.89
Daggerhood (Asia) (Vita) Daggerhood (Asia) (Vita) 1,237 (1,230) 1.006 226 97.79
Iron Snout (Vita) Iron Snout (Vita) 1,243 (1,230) 1.011 397 95.97
Color Guardians Color Guardians 1,747 (1,200) 1.456 6,662 38.26 8-10 hours
Clannad (Vita) Clannad (Vita) 1,211 (1,185) 1.022 331 94.86
Chou no Doku Hana no Kusari - Taisho Tsuyakoi Ibun (Vita) Chou no Doku Hana no Kusari - Taisho Tsuyakoi Ibun (Vita) 1,189 (1,185) 1.004 415 99.04
Assassin's Creed III Liberation (Vita) Assassin's Creed III Liberation (Vita) 2,281 (1,230) 1.854 11,358 17.76 20-25 hours