Sakura-so no Petto na Kanojo (Vita)

Sakura-so no Petto na Kanojo (Vita)

2,247
1,350
28
1
7
8
12

ましろのTRUEな告白 trophy in Sakura-so no Petto na Kanojo (Vita)

ましろのTRUEな告白

ましろに告白して、真のエンディングをみた

ましろのTRUEな告白+0.1
Gamer Gamer Date Won
Japan demyx47 demyx47 16 February 2013
Japan braunsugar74 braunsugar74 16 February 2013
Japan Nikaidou_Ai Nikaidou_Ai 16 February 2013
Japan itati9 itati9 16 February 2013
Japan ruby_doll ruby_doll 16 February 2013
Japan yoshiyuki yoshiyuki 16 February 2013
Japan NOZKI-Z NOZKI-Z 16 February 2013
Japan great-kie great-kie 17 February 2013
Japan konpass konpass 17 February 2013
Japan Yuuki-Reiwa Yuuki-Reiwa 18 February 2013
Japan s59602_1276 s59602_1276 18 February 2013
Japan kero314 kero314 18 February 2013
Japan orewazombisi orewazombisi 19 February 2013
Japan rai-giru rai-giru 19 February 2013
Japan Nanashi-soft Nanashi-soft 19 February 2013
Hong Kong aaajurio aaajurio 20 February 2013
Japan kiyokiyo- kiyokiyo- 23 February 2013
Japan DenSinn DenSinn 23 February 2013
Japan rossy0223 rossy0223 23 February 2013
Japan Maschera_daten Maschera_daten 23 February 2013
Japan arc-key arc-key 23 February 2013
Japan leivarce leivarce 24 February 2013
Japan zbwert zbwert 25 February 2013
Japan linhsienchia linhsienchia 25 February 2013
Japan to-monochrome to-monochrome 26 February 2013
Japan NaNa_39 NaNa_39 26 February 2013
Japan sin-maikaze sin-maikaze 27 February 2013
Japan jianonline jianonline 28 February 2013
Taiwan ALI1120 ALI1120 28 February 2013
Japan Okinuke Okinuke 01 March 2013
Japan X-MEN777 X-MEN777 02 March 2013
Japan ptomo_otsgod ptomo_otsgod 05 March 2013
Japan eminempch eminempch 05 March 2013
Japan k-mana k-mana 07 March 2013
Japan yunaseason yunaseason 08 March 2013
Hong Kong kenegg171704 kenegg171704 13 March 2013
Japan Syoha0803 Syoha0803 16 March 2013
Japan my060012 my060012 17 March 2013
USA DeathStrikr DeathStrikr 18 March 2013
Taiwan haruhi2728 haruhi2728 18 March 2013
China lippiXlippi lippiXlippi 23 March 2013
Japan yoyogi3 yoyogi3 25 March 2013
Taiwan losingrye losingrye 26 March 2013
Japan euphoniumabe euphoniumabe 28 March 2013
Japan REO5-1 REO5-1 11 May 2013
Japan MixisM_Laurent MixisM_Laurentdoroncoron 14 May 2013
Japan GUMI-angel_532nm GUMI-angel_532nm 14 May 2013
Hong Kong lyfalan621 lyfalan621 17 May 2013
Canada celestar celestar 24 May 2013