Shin Kamaitachi no Yoru: the 11th Suspect (Vita) trophies
1,276
(1,155)

Shin Kamaitachi no Yoru: the 11th Suspect (Vita)

2.5 from 2 votes
= 16 Shin Kamaitachi no Yoru: the 11th Suspect (Vita) trophies

85 tracked gamers have this game, 60 have completed it (70.59%)

Trophy Details

エンディングコンプリート in Shin Kamaitachi no Yoru: the 11th Suspect (Vita)
Gold Trophy

エンディングコンプリート101 (90)

エンディングをコンプリートした

  • Unlocked by 67 tracked gamers (79% - TT Ratio = 1.12) 85