Shin Kamaitachi no Yoru: the 11th Suspect (Vita) trophies
1,272
(1,155)

Shin Kamaitachi no Yoru: the 11th Suspect (Vita)

2.5 from 2 votes
= 16 Shin Kamaitachi no Yoru: the 11th Suspect (Vita) trophies

91 tracked gamers have this game, 65 have completed it (71.43%)

Trophy Details

エンディングコンプリート in Shin Kamaitachi no Yoru: the 11th Suspect (Vita)
Gold Trophy

エンディングコンプリート101 (90)

エンディングをコンプリートした

  • Unlocked by 72 tracked gamers (79% - TT Ratio = 1.12) 91