Shin Kamaitachi no Yoru: the 11th Suspect (Vita) trophies
1,290
(1,155)

Shin Kamaitachi no Yoru: the 11th Suspect (Vita)

2.5 from 2 votes
= 16 Shin Kamaitachi no Yoru: the 11th Suspect (Vita) trophies

105 tracked gamers have this game, 73 have completed it (69.52%)

Trophy Details

エンディングコンプリート in Shin Kamaitachi no Yoru: the 11th Suspect (Vita)
Gold Trophy

エンディングコンプリート103 (90)

エンディングをコンプリートした

  • Unlocked by 80 tracked gamers (76% - TT Ratio = 1.14) 105