Never Fade Away trophy in Cyberpunk 2077

Never Fade Away

Unlock all Trophies.

Never Fade Away-31.4
Platinum
Gamer Gamer Date Won
AimPrediction AimPrediction 11 December 2020
NIER_ILLyasFiEL NIER_ILLyasFiEL 13 December 2020
Chasm_10 Chasm_10 13 December 2020
England pterdi pterdi 14 December 2020
USA Skateryoshi Skateryoshi 15 December 2020
USA Unit68matthew Unit68matthew 15 December 2020
Bahrain VitiosusLupus VitiosusLupus 15 December 2020
TheRafikiPL TheRafikiPL 15 December 2020
Arina-Hashimotoo Arina-Hashimotoo 15 December 2020
GetChoppa GetChoppa 15 December 2020
Japan wfbis067 wfbis067 15 December 2020
USA Veteran-Hunter Veteran-Hunter 15 December 2020
A_Lost_Teddybear A_Lost_Teddybear 15 December 2020
France Mhyrtas Mhyrtas 16 December 2020
China felixus0911 felixus0911 16 December 2020
Qiyaosx Qiyaosx 16 December 2020
glimpse glimpse 16 December 2020
USA katteridg katteridg 16 December 2020
Japan pinpuro pinpuro 16 December 2020
Japan hayate1989 hayate1989 16 December 2020
lepingPS lepingPS 16 December 2020
slevin_kk slevin_kk 16 December 2020
China TFYUFY TFYUFY 16 December 2020
USA Starkno Starkno 16 December 2020
Taiwan Snow5549867 Snow5549867 16 December 2020
daft_space daft_space 16 December 2020
SuLKy118_ SuLKy118_ 16 December 2020
Japan Saturnianlad Saturnianlad 16 December 2020
Yurij236 Yurij236 16 December 2020
Germany MVPleby MVPleby 16 December 2020
France marsdu63 marsdu63 16 December 2020
PletRiDaLiSal PletRiDaLiSal 16 December 2020
Razorame659 Razorame659 16 December 2020
Netherlands Deluziion90 Deluziion90 17 December 2020
LewisBentley6 LewisBentley6 17 December 2020
USA m4ti4010br m4ti4010br 17 December 2020
kroyer123 kroyer123 17 December 2020
baba-yaga069 baba-yaga069 17 December 2020
QiQi_TBK QiQi_TBK 17 December 2020
USA cckerberos cckerberos 17 December 2020
Russian Federation alouder alouder 17 December 2020
Italy nathan23drake nathan23drake 17 December 2020
yizhilaocainaio yizhilaocainaio 17 December 2020
USA DoctorDrPepper DoctorDrPepperWelcome to be here. 17 December 2020
USA SKGrubbyCradleTj SKGrubbyCradleTj 17 December 2020
USA Barrymweb10 Barrymweb10 17 December 2020
rafaelmiccoli rafaelmiccoli 17 December 2020
Denmark JAK-KRIEG JAK-KRIEG 17 December 2020
USA DarbeliMatkap_ DarbeliMatkap_ 17 December 2020
Sophnar0747 Sophnar0747 17 December 2020