Tonari ni Kanojo no Iru Shiawase Series

Tonari ni Kanojo no Iru Shiawase

Tonari ni Kanojo no Iru Shiawase

1,245

1,230

66

4

PS4

Tonari ni Kanojo no Iru Shiawase ~Curious Queen~

Tonari ni Kanojo no Iru Shiawase ~Curious Queen~

Developed by Prekano and published by Entergram on 29 Oct 20

319

315

15

PS4

Tonari ni Kanojo no Iru Shiawase ~Summer Surprise~

Tonari ni Kanojo no Iru Shiawase ~Summer Surprise~

Developed by Prekano and published by Entergram on 28 May 20

317

315

15

PS4

Tonari ni Kanojo no Iru Shiawase ~Winter Guest~

Tonari ni Kanojo no Iru Shiawase ~Winter Guest~

Developed by Prekano and published by Entergram on 28 Jun 18

303

300

18

PS4

Tonari ni Kanojo no Iru Shiawase ~Two Farce~

Tonari ni Kanojo no Iru Shiawase ~Two Farce~

Developed by Prekano and published by Entergram on 22 Nov 17

304

300

18