Toki Tori Series

Toki Tori

1,206

630

29

2

PS4

Toki Tori 2+

Toki Tori 2+

Developed by Two Tribes and published by SOEDESCO on 23 Feb 16

745

315

XP

15

PS3

Toki Tori

Toki Tori

460

315

XP

14

Latest Toki Tori News

EU Playstation Store Update: February 26th, 2016

Posted 2 years ago by Rebecca Smith, 7 comments

NA Playstation Store Update: February 26th, 2016

Posted 2 years ago by Rebecca Smith, 0 comments

NA PS Store Discounts: February 23rd, 2016

Posted 2 years ago by Rebecca Smith, 11 comments

Retail Releases: Week Of February 22nd, 2016

Posted 2 years ago by Ashley Woodcock, 9 comments

Toki Tori 2+ Screens And Trailer

Posted 2 years ago by MunchMagic1986, 0 comments

Toki Tori 2+ Hitting Consoles in February

Posted 2 years ago by Cindy Minguez, 0 comments

Toki Tori 2+ Announced For Playstation 4

Posted 2 years ago by MunchMagic1986, 1 comment