Shinobi, Koi Utsutsu Series

Shinobi, Koi Utsutsu

Shinobi, Koi Utsutsu

3,700

3,645

103

3

PS4

Shinobi, Koi Utsutsu -Banka Aya Emaki-

Shinobi, Koi Utsutsu -Banka Aya Emaki-

Developed by Otomate and published by Idea Factory on 15 Feb 18

1,239

1,230

30

Vita

Shinobi, Koi Utsutsu -Kanmitsu Hana Emaki- (Vita)

1,242

1,230

45

Vita

Shinobi, Koi Utsutsu -Setsugekka Koi Emaki- (Vita)

1,217

1,185

28