Shinobi, Koi Utsutsu Series

Shinobi, Koi Utsutsu

Shinobi, Koi UtsutsuShinobi, Koi Utsutsu

4,081

4,005

103

3

PS4

Shinobi, Koi Utsutsu -Banka Aya Emaki-

Shinobi, Koi Utsutsu -Banka Aya Emaki-

Developed by Otomate and published by Idea Factory on 15 Feb 18

1,375

1,350

30

Vita

Shinobi, Koi Utsutsu -Kanmitsu Hana Emaki- (Vita)

1,362

1,350

45

Vita

Shinobi, Koi Utsutsu -Setsugekka Koi Emaki- (Vita)

1,343

1,305

28

Hide ads