Shinobi, Koi Utsutsu Series

Vita

Shinobi, Koi Utsutsu -Kanmitsu Hana Emaki- (Vita)

Shinobi, Koi Utsutsu -Kanmitsu Hana Emaki- (Vita)

Developed by Otomate and published by Idea Factory on 28 Sep 17

1,230

1,230

XP

45

Vita

Shinobi, Koi Utsutsu -Setsugekka Koi Emaki- (Vita)

Shinobi, Koi Utsutsu -Setsugekka Koi Emaki- (Vita)

Developed by Otomate and published by Idea Factory on 25 Jun 15

1,206

1,185

XP

28