Pachige-Damashi Series

Pachige-Damashi

Pachige-Damashi

17,470

4,050

133

3

PS3

Gekiatsu!! Pachige-Damashi MAX: Evangelion

2,894

1,350

42

PS3

Gekiatsu!! Pachige-Damashi VOL 2: Evangelion ~Shinjitsu no Tsubasa~ (PS3)

4,803

1,350

47

PS3

Gekiatsu!! Pachige-Damashi: CR Evangelion ~Hajimari no Fukuin~ (PS3)

9,771

1,350

44