Muv-Luv Series

Muv-Luv

5,998

TT Score

5,940

Trophy XP

124

trophies

5

Games

Vita

Muv-Luv Alternative (Vita)

Muv-Luv Alternative (Vita)

Developed by âge and published by PQube on 12 Jun 18

1,311

TT Score

1,155

XP

20

Vita

Muv-Luv (Vita)

Muv-Luv (Vita)

Developed by âge and published by PQube on 12 Jun 18

1,604

TT Score

1,200

XP

16

PS3

Muv-Luv photonmelodies

Muv-Luv photonmelodies

Developed by âge and published by 5pb.inc on 28 Aug 14

1,241

TT Score

1,200

XP

40

PS3

Muv-Luv photonflowers

Muv-Luv photonflowers

Developed by âge and published by 5pb.inc on 24 Apr 14

1,155

TT Score

1,155

XP

23

PS3

Muv-Luv Alternative Total Eclipse

Muv-Luv Alternative Total Eclipse

Developed by âge and published by 5pb.inc

1,233

TT Score

1,230

XP

25