Million Arthur Series

Million Arthur

6,069

3,285

123

4

PS4

Million Arthur Arcana Blood

Million Arthur Arcana Blood

Developed by Examu and published by Square Enix on 29 Nov 18

1,790

1,230

45

PS4

Kai-ri-Sei Million Arthur VR

Kai-ri-Sei Million Arthur VR

Developed by GREE and published by Square Enix on 28 Sep 17

2,782

1,170

38

PS4

Kai-ri-Sei Million Arthur

Kai-ri-Sei Million Arthur

Developed by Bexide and published by Square Enix on 01 Sep 16

521

345

15

Vita

Kaku-San-Sei Million Arthur (Vita)

975

540

25