Million Arthur Series

Million Arthur

6,621

3,525

123

4

PS4

Million Arthur Arcana Blood

Million Arthur Arcana Blood

Developed by Examu and published by Square Enix on 29 Nov 18

1,924

1,350

45

PS4

Kai-ri-Sei Million Arthur VR

Kai-ri-Sei Million Arthur VR

Developed by GREE and published by Square Enix on 28 Sep 17

3,205

1,290

38

PS4

Kai-ri-Sei Million Arthur

Kai-ri-Sei Million Arthur

Developed by Bexide and published by Square Enix on 01 Sep 16

518

345

15

Vita

Kaku-San-Sei Million Arthur (Vita)

973

540

25