Kenka Banchou Series

Kenka Banchou

3,664

3,495

76

3

Vita

Kenka Banchou Otome 2nd Rumble!! (Vita)

Kenka Banchou Otome 2nd Rumble!! (Vita)

Developed by Spike Chunsoft and published by Spike Chunsoft on 14 Mar 19

1,231

1,170

26

Vita

Kenka Banchou Otome -Kanzen Muketsu no My Honey- (Vita)

1,195

1,170

24

Vita

Kenka Banchou Otome (Vita)

Kenka Banchou Otome (Vita)

Developed by Red Entertainment and published by Spike Chunsoft on 18 May 16

1,237

1,155

26