Ginsei Shogi Series

Ginsei Shogi

1,994

1,245

42

4

PS4

Asonde Shogi ga Tsuyoku Naru! Ginsei Shogi DX

515

315

13

PS4

Ginsei Shogi: Aun Toushin Kongou Raizan

500

315

9

Vita

Ginsei Shogi: Kyouten DoTou Fuuraijin (Vita)

449

315

9

PS3

Sekai Saikyou Ginsei Shogi: Fu'un Ryuuko Raiden (PS3)

529

300

11