Ginsei Shogi Series

Ginsei Shogi

1,990

TT Score

1,245

Trophy XP

42

trophies

4

Games

PS4

Ginsei Shogi: Aun Toushin Kongou Raizan

Ginsei Shogi: Aun Toushin Kongou Raizan

Developed by Silver Star Japan and published by Silver Star Japan on 25 May 17

315

TT Score

315

XP

9

Vita

Ginsei Shogi: Kyouten DoTou Fuuraijin (Vita)

Ginsei Shogi: Kyouten DoTou Fuuraijin (Vita)

Developed by Silver Star Japan and published by Silver Star Japan on 09 Aug 12

609

TT Score

315

XP

9

PS3

Sekai Saikyou Ginsei Shogi: Fu'un Ryuuko Raiden (PS3)

Sekai Saikyou Ginsei Shogi: Fu'un Ryuuko Raiden (PS3)

Developed by Silver Star Japan and published by Silver Star Japan on 21 Apr 11

726

TT Score

300

XP

11