Daisenryaku Series

Daisenryaku

8,840

7,110

139

6

PS4

Gendai Daisenryaku 2017

Gendai Daisenryaku 2017

Developed by SystemSoft Alpha and published by SystemSoft Alpha on 27 Apr 17

1,231

1,200

XP

25

PS3

Gendai Daisenryaku 2016 ~Chitsujo no Houkai·Haken Kokka Shittsui~

Gendai Daisenryaku 2016 ~Chitsujo no Houkai·Haken Kokka Shittsui~

Developed by SystemSoft Alpha and published by SystemSoft Alpha on 21 Jul 16

1,336

1,200

XP

25

Vita

Daisenryaku Perfect ~Senjou no Hasha~ (Vita)

Daisenryaku Perfect ~Senjou no Hasha~ (Vita)

Developed by SystemSoft Alpha and published by SystemSoft Alpha on 03 Mar 16

1,511

1,185

XP

30

PS4

Daisenryaku: Daitoua Kouboushi 3

Daisenryaku: Daitoua Kouboushi 3

Developed by SystemSoft Alpha and published by SystemSoft Alpha on 17 Dec 15

1,170

1,170

XP

21

PS3

Daisenryaku Exceed 2

Daisenryaku Exceed 2

Developed by SystemSoft Alpha and published by SystemSoft Alpha on 30 Jul 15

2,143

1,200

XP

20