Games published by Daidai

Games published by Daidai

9,613

117

8

Traditional Braves

Traditional Braves

Developer: Daidai
Released on April 7th 2022

2,519

22

Traditional Tactics Ne+

Traditional Tactics Ne+

Developer: Daidai
Released on July 15th 2021

2,923

22

Furuki Yoki Jidai no Boukentan

Furuki Yoki Jidai no Boukentan

Developer: Daidai
Released on December 15th 2016

1,558

19

Furuki Yoki Jidai no Boukentan (Vita)

Furuki Yoki Jidai no Boukentan (Vita)

Developer: Daidai
Released on December 15th 2016

1,382

19

Princess*Strike! (Vita)

Princess*Strike! (Vita)

Developer: Daidai
Released on May 16th 2013

316

6

Cure Mate Club (Vita)

Cure Mate Club (Vita)

Developer: Daidai
Released on March 14th 2013

303

11

Tenshi-Tsuki no Shoujo (Vita)

Tenshi-Tsuki no Shoujo (Vita)

Developer: Daidai
Released on December 20th 2012

320

7

Present for you (Vita)

292

11