Friend feed
Hide feed

Nov29
ScottishNub12 Days of ChristmasScottishNub registered for the 12 Days of Christmas event
Nov28
ScottishNubThe ForestScottishNub won 4 Trophies in The Forest for 254 points
Nov27
Nov26
ScottishNubMore Dark (EU)ScottishNub completed the game More Dark (EU) and is the 19th gamer on the site to complete it
ScottishNubMore Dark (EU)ScottishNub won 12 Trophies in More Dark (EU) for 1316 points
ScottishNubMore Dark (EU)ScottishNub started the game More Dark (EU)
Nov25
ScottishNubSnake Boat: Otterrific Arcade (EU)ScottishNub completed the game Snake Boat: Otterrific Arcade (EU) and is the 24th gamer on the site to complete it
ScottishNubSnake Boat: Otterrific Arcade (EU)ScottishNub won 29 Trophies in Snake Boat: Otterrific Arcade (EU) for 1412 points
ScottishNubSnake Boat: Otterrific Arcade (EU)ScottishNub completed the base game Snake Boat: Otterrific Arcade (EU) and is the 29th gamer on the site to complete it
Nov24
ScottishNubScottishNub has reached a new milestone: 625 Completed Games
Nov23
Nov22
ScottishNubThe ForestScottishNub won 3 Trophies in The Forest for 127 points
ScottishNubThe ForestSplatter trophyScottishNub won the Splatter trophy in The Forest for 70 points
ScottishNubThe ForestUnseen trophyScottishNub won the Unseen trophy in The Forest for 21 points
ScottishNubScottishNub has reached a new milestone: PlayStation Level 776
Nov21
ScottishNubScottishNub has reached a new milestone: 21,500 Trophies Won
Nov20
May13
rastarabbit15Anniversaryrastarabbit15 is celebrating their 2-year anniversary of joining TrueTrophies.com
May13
rastarabbit15Anniversaryrastarabbit15 is celebrating their 1-year anniversary of joining TrueTrophies.com
Jan07
Jan06
Jan05
rastarabbit15Marvel's Spider-Manrastarabbit15 won 2 Trophies in Marvel's Spider-Man for 42 points
Jan03
rastarabbit15Farming Simulator 19rastarabbit15 won 2 Trophies in Farming Simulator 19 for 187 points
Jan02
Dec31
Dec26
Dec24
Dec23
Dec18
Dec13
Dec12
rastarabbit15rastarabbit15 joined the leaderboard 30+ Gamers
Dec11
Dec10
Dec09
rastarabbit15Minecraftrastarabbit15 won 8 Trophies in Minecraft for 185 points
Dec08
Dec07
Dec04
rastarabbit15Minecraftrastarabbit15 won 17 Trophies in Minecraft for 306 points
rastarabbit15Minecraftrastarabbit15 started the game Minecraft
Dec01
Nov29
Nov28
Nov24
Nov22
rastarabbit15The Crew 2Easy Rider trophyrastarabbit15 won the Easy Rider trophy in The Crew 2 for 18 points
rastarabbit15rastarabbit15 has reached a new milestone: 50 Games Played
Nov21
rastarabbit15The Crew 2rastarabbit15 won 2 Trophies in The Crew 2 for 36 points
Nov20

Recent Trophies

rastarabbit15's Recent Games

Grand Theft Auto V

338/6,04115/780/10/31/1514/59

LEGO Marvel's Avengers

137/2,5968/710/10/40/58/61

Marvel's Spider-Man

1,803/2,68159/741/12/510/1446/54