Friend feed
Hide feed

Aug30
Aug23
Aug22
rangersno-1fanPGA TOUR 2K21rangersno-1fan started the game PGA TOUR 2K21
Aug17
rangersno-1fanrangersno-1fan has reached a new milestone: 5,500 Trophies Won
Aug16
rangersno-1fanDestroy All Humans!rangersno-1fan won 18 Trophies in Destroy All Humans! for 307 points
Aug15
Aug14
Aug08
Aug06
Jul28
rangersno-1fanGhost of Tsushimarangersno-1fan completed the game Ghost of Tsushima and is the 3,352nd gamer on the site to complete it
Jul27
Jul26
Jul25
Jul20
rangersno-1fanrangersno-1fan has reached a new milestone: True Level 31
rangersno-1fanrangersno-1fan has reached a new milestone: 175,000 TrueTrophy Score
Jul19

Recent Trophies

rangersno-1fan's Recent Games

EA SPORTS UFC 4

1,458/3,27325/280/13/514/148/8

PGA TOUR 2K21

169/3,1146/300/10/71/55/17

Destroy All Humans!

307/2,00518/410/10/30/1118/26