dougatt's Games

More filter options
Game Trophies TT % Ratio Rating
Destiny 2 Destiny 2 10 of 14 0 8 2 0 1,066 of 2,036 71% 1.367 Game forum
Assassin's Creed Origins Assassin's Creed Origins 24 of 51 0 0 4 20 502 of 1,671 47% 1.194 Game forum
Thunder Paw (Vita) Thunder Paw (Vita) 16 of 16 1 10 5 0 1,278 of 1,278 100% 1.039 Game forum
Thunder Paw Thunder Paw 16 of 16 1 10 5 0 1,272 of 1,272 100% 1.034 Game forum
The Crew 2 The Crew 2 15 of 35 0 1 4 10 495 of 1,983 43% 1.375 Game forum
Mixups by POWGI Mixups by POWGI 33 of 33 1 1 31 0 1,243 of 1,243 100% 1.036 Game forum
Mixups by POWGI (Asia) Mixups by POWGI (Asia) 33 of 33 1 1 31 0 1,217 of 1,216 100% 1.014 Game forum
Hidden Through Time Hidden Through Time 20 of 20 1 8 8 3 1,349 of 1,349 100% 1.138 Game forum
Need for Speed Payback Need for Speed Payback 58 of 584 additional DLC trophies have been won 1 2 8 47 2,484 of 2,484 100% 1.903 Game forum
Need for Speed Heat Need for Speed Heat 43 of 43 1 3 8 31 2,212 of 2,212 100% 1.915 Game forum
Tetris Effect Tetris Effect 23 of 43 0 1 3 19 743 of 7,905 53% 1.598 Game forum
Mixups by POWGI (EU) Mixups by POWGI (EU) 33 of 33 1 1 31 0 1,234 of 1,234 100% 1.029 Game forum
Mixups by POWGI (Vita) Mixups by POWGI (Vita) 33 of 33 1 1 31 0 1,222 of 1,222 100% 1.018 Game forum
Word Search by POWGI (Asia) Word Search by POWGI (Asia) 6 of 34 0 1 3 2 225 of 1,400 18% 1.073 Game forum
Pic-a-Pix Color Pic-a-Pix Color 25 of 25 1 6 13 5 1,328 of 1,328 100% 1.121 Game forum
One Word by POWGI (Asia) One Word by POWGI (Asia) 33 of 33 1 1 31 0 1,205 of 1,205 100% 1.004 Game forum
Word Search by POWGI (EU) Word Search by POWGI (EU) 6 of 34 0 1 3 2 225 of 1,507 18% 1.071 Game forum
TMNT: Turtles In Time Re-Shelled TMNT: Turtles In Time Re-Shelled 3 of 12 0 0 0 3 53 of 612 25% 1.185 Game forum
Minecraft Minecraft 102 of 11751 additional DLC trophies have been won 1 9 24 68 7,808 of 9,422 87% 2.860 Game forum
Minecraft: PlayStation Vita Edition (Vita) Minecraft: PlayStation Vita Edition (Vita) 91 of 9440 additional DLC trophies have been won 1 7 21 62 8,216 of 8,672 97% 3.467 Game forum
Minecraft: PlayStation 3 Edition (PS3) Minecraft: PlayStation 3 Edition (PS3) 88 of 9459 additional DLC trophies have been won 1 11 28 48 9,545 of 10,621 94% 3.496 Game forum
One Word by POWGI (EU) One Word by POWGI (EU) 33 of 33 1 1 31 0 1,218 of 1,218 100% 1.015 Game forum
One Word by POWGI One Word by POWGI 33 of 33 1 1 31 0 1,221 of 1,221 100% 1.018 Game forum
One Word by POWGI (Vita) One Word by POWGI (Vita) 33 of 33 1 1 31 0 1,220 of 1,220 100% 1.017 Game forum
Jetpack Joyride Deluxe Jetpack Joyride Deluxe 12 of 12 0 1 4 7 647 of 647 100% 2.055 Game forum
LEGO Jurassic World (PS3) LEGO Jurassic World (PS3) 50 of 50 1 2 8 39 1,655 of 1,655 100% 1.397 Game forum
Skate 3 Skate 3 31 of 6010 additional DLC trophies have been won 0 1 7 23 1,210 of 3,836 52% 1.877 Game forum
Sigi - A Fart for Melusina Sigi - A Fart for Melusina 18 of 18 1 9 7 1 1,319 of 1,319 100% 1.085 Game forum
Need for Speed: SHIFT Need for Speed: SHIFT 6 of 30 0 0 1 5 113 of 2,516 20% 1.080 Game forum
RESOGUN (PS3/Vita) RESOGUN (PS3/Vita) 30 of 34 0 3 8 19 1,456 of 2,474 88% 1.831 Game forum
Star Wars: The Force Unleashed 2 Star Wars: The Force Unleashed 2 51 of 597 additional DLC trophies have been won 0 0 4 47 1,318 of 2,772 86% 1.598 Game forum
Zuma's Revenge! Zuma's Revenge! 19 of 20 0 0 0 19 349 of 387 95% 1.225 Game forum
Critter Crunch Critter Crunch 12 of 14 0 0 1 11 353 of 725 86% 1.813 Game forum
Batman: Arkham City (PS3) Batman: Arkham City (PS3) 58 of 6714 additional DLC trophies have been won 0 0 19 39 1,908 of 3,355 87% 1.652 Game forum
Batman: Arkham Asylum (JP) (PS3) Batman: Arkham Asylum (JP) (PS3) 48 of 48 1 1 18 28 1,755 of 1,755 100% 1.427 Game forum
36 Fragments of Midnight (Asia) 36 Fragments of Midnight (Asia) 12 of 12 1 11 0 0 1,204 of 1,204 100% 1.029 Game forum
Heavy Weapon Heavy Weapon 10 of 13 0 0 2 8 333 of 671 77% 1.852 Game forum
Wake-up Club (Vita) Wake-up Club (Vita) 12 of 12 0 1 3 8 538 of 538 100% 1.793 Game forum
Angry Birds Trilogy Angry Birds Trilogy 23 of 51 0 0 4 19 722 of 4,106 45% 1.783 Game forum
Borderlands 3 Borderlands 3 41 of 45 0 2 6 33 1,226 of 1,894 91% 1.434 Game forum
Jeopardy! (PS3) Jeopardy! (PS3) 25 of 46 0 0 5 20 627 of 2,413 54% 1.392 Game forum
Concrete Genie Concrete Genie 53 of 53 1 2 8 42 1,525 of 1,525 100% 1.240 Game forum
Borderlands 2 Borderlands 2 76 of 7625 additional DLC trophies have been won 1 6 16 53 4,424 of 4,424 100% 2.218 Game forum
Marvel's Spider-Man Marvel's Spider-Man 74 of 7423 additional DLC trophies have been won 1 5 14 54 2,531 of 2,531 100% 1.361 Game forum
Aaero Aaero 91 of 9126 additional DLC trophies have been won 1 1 0 89 3,351 of 3,351 100% 2.088 Game forum
Sigi - A Fart for Melusina (Vita) Sigi - A Fart for Melusina (Vita) 18 of 18 1 9 7 1 1,315 of 1,315 100% 1.082 Game forum
Sigi - A Fart for Melusina (EU) Sigi - A Fart for Melusina (EU) 18 of 18 1 9 7 1 1,319 of 1,319 100% 1.086 Game forum
Jack N' Jill DX (EU) Jack N' Jill DX (EU) 12 of 12 1 11 0 0 1,178 of 1,178 100% 1.007 Game forum
Jack N' Jill DX Jack N' Jill DX 12 of 12 1 11 0 0 1,181 of 1,181 100% 1.009 Game forum
Jack N' Jill DX (Vita) Jack N' Jill DX (Vita) 12 of 12 1 11 0 0 1,179 of 1,179 100% 1.008 Game forum
Brothers - A Tale of Two Sons Brothers - A Tale of Two Sons 12 of 12 0 1 4 7 376 of 376 100% 1.192 Game forum
FullBlast (Asia) FullBlast (Asia) 14 of 14 1 11 2 0 1,236 of 1,236 100% 1.005 Game forum
Word Search by POWGI (Vita) Word Search by POWGI (Vita) 6 of 34 0 1 3 2 224 of 1,493 18% 1.068 Game forum
FullBlast (EU) FullBlast (EU) 14 of 14 1 11 2 0 1,241 of 1,241 100% 1.009 Game forum
FullBlast FullBlast 14 of 14 1 11 2 0 1,242 of 1,242 100% 1.010 Game forum
FullBlast (Vita) FullBlast (Vita) 14 of 14 1 11 2 0 1,244 of 1,244 100% 1.011 Game forum
Super Destronaut DX (Asia) Super Destronaut DX (Asia) 14 of 14 1 11 2 0 1,234 of 1,234 100% 1.004 Game forum
Super Destronaut DX Super Destronaut DX 14 of 14 1 11 2 0 1,240 of 1,240 100% 1.008 Game forum
Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age 8 of 59 0 0 0 8 130 of 1,997 14% 1.081 Game forum
Super Destronaut DX (Vita) Super Destronaut DX (Vita) 14 of 14 1 11 2 0 1,241 of 1,241 100% 1.009 Game forum
Super Destronaut DX (EU) Super Destronaut DX (EU) 14 of 14 1 11 2 0 1,240 of 1,240 100% 1.008 Game forum
AER - Memories of Old AER - Memories of Old 21 of 21 1 6 14 0 1,236 of 1,236 100% 1.084 Game forum
Rock Band 4 Rock Band 4 50 of 6211 additional DLC trophies have been won 0 2 7 41 2,618 of 4,586 81% 2.605 Game forum
AER - Memories of Old (EU) AER - Memories of Old (EU) 21 of 21 1 6 14 0 1,227 of 1,227 100% 1.076 Game forum
Stardew Valley Stardew Valley 26 of 41 0 0 4 22 757 of 3,994 63% 1.683 Game forum
AER - Memories of Old (HK/TW) AER - Memories of Old (HK/TW) 21 of 21 1 6 14 0 1,199 of 1,199 100% 1.052 Game forum
InkSplosion InkSplosion 14 of 14 1 11 2 0 1,306 of 1,306 100% 1.062 Game forum
InkSplosion (Vita) InkSplosion (Vita) 14 of 14 1 11 2 0 1,296 of 1,296 100% 1.054 Game forum
InkSplosion (EU) InkSplosion (EU) 14 of 14 1 11 2 0 1,326 of 1,326 100% 1.078 Game forum
InkSplosion (Asia) InkSplosion (Asia) 14 of 14 1 11 2 0 1,256 of 1,256 100% 1.021 Game forum
Madden NFL 18 Madden NFL 18 22 of 41 0 1 7 14 977 of 2,897 54% 1.916 Game forum
Batman: Return to Arkham - Arkham City Batman: Return to Arkham - Arkham City 46 of 574 additional DLC trophies have been won 0 0 15 31 1,417 of 2,791 81% 1.548 Game forum
Gravel Gravel 28 of 31 0 5 10 13 1,187 of 1,620 90% 1.256 Game forum
Livelock Livelock 51 of 51 1 3 4 43 1,804 of 1,804 100% 1.485 Game forum
A Way Out A Way Out 15 of 15 1 10 4 0 1,634 of 1,634 100% 1.362 Game forum
God of War God of War 37 of 37 1 5 9 22 1,703 of 1,703 100% 1.384 Game forum
Slyde Slyde 14 of 14 1 11 2 0 1,244 of 1,244 100% 1.012 Game forum
Grisaia: Phantom Trigger 01 & 02 (Vita) Grisaia: Phantom Trigger 01 & 02 (Vita) 12 of 12 1 11 0 0 1,178 of 1,178 100% 1.007 Game forum
Burnout Paradise Remastered Burnout Paradise Remastered 95 of 9546 additional DLC trophies have been won 1 2 12 80 4,275 of 4,275 100% 2.227 Game forum
Starry*Sky ~Winter Stories~ (Vita) Starry*Sky ~Winter Stories~ (Vita) 25 of 25 1 7 11 6 1,240 of 1,240 100% 1.008 Game forum
ISLAND (Vita) ISLAND (Vita) 25 of 25 1 8 3 13 1,210 of 1,210 100% 1.021 Game forum
Starry*Sky ~Summer Stories~ (Vita) Starry*Sky ~Summer Stories~ (Vita) 29 of 29 1 6 12 10 1,239 of 1,239 100% 1.007 Game forum
Sen no Hatou, Tsukisome no Kouki Sen no Hatou, Tsukisome no Kouki 17 of 17 1 10 4 2 1,247 of 1,247 100% 1.014 Game forum
Steam Prison -Nanatsu no Bitoku- (Vita) Steam Prison -Nanatsu no Bitoku- (Vita) 30 of 30 1 5 13 11 1,201 of 1,201 100% 1.013 Game forum
Kamidanomi Shisugite Ore no Mirai ga Yabai. (Vita) Kamidanomi Shisugite Ore no Mirai ga Yabai. (Vita) 21 of 21 1 8 6 6 1,188 of 1,188 100% 1.015 Game forum
Yoshiwara Higanbana Kuon no Chigiri (Vita) Yoshiwara Higanbana Kuon no Chigiri (Vita) 27 of 27 1 8 4 14 1,238 of 1,238 100% 1.006 Game forum
Suicide Guy Suicide Guy 13 of 13 1 10 2 0 1,201 of 1,201 100% 1.053 Game forum
Gakuen Club ~Himitsu no Nightclub~ (Vita) Gakuen Club ~Himitsu no Nightclub~ (Vita) 27 of 27 1 7 7 12 1,206 of 1,206 100% 1.005 Game forum
Suicide Guy (EU) Suicide Guy (EU) 13 of 13 1 10 2 0 1,194 of 1,194 100% 1.048 Game forum
Midnight Deluxe (Asia) Midnight Deluxe (Asia) 14 of 14 1 11 2 0 1,238 of 1,238 100% 1.007 Game forum
Jak II Jak II 41 of 41 1 4 10 26 1,499 of 1,499 100% 1.219 Game forum
Midnight Deluxe (EU) Midnight Deluxe (EU) 14 of 14 1 11 2 0 1,242 of 1,242 100% 1.010 Game forum
Midnight Deluxe Midnight Deluxe 14 of 14 1 11 2 0 1,243 of 1,243 100% 1.011 Game forum
Midnight Deluxe (Vita) Midnight Deluxe (Vita) 14 of 14 1 11 2 0 1,246 of 1,246 100% 1.013 Game forum
Chaos on Deponia Chaos on Deponia 35 of 35 1 4 16 14 1,360 of 1,360 100% 1.106 Game forum
Katahane -An' call Belle- (Vita) Katahane -An' call Belle- (Vita) 12 of 12 1 11 0 0 1,181 of 1,181 100% 1.009 Game forum
LEGO Batman 3: Beyond Gotham LEGO Batman 3: Beyond Gotham 15 of 41 0 0 2 13 329 of 1,790 37% 1.290 Game forum
Deponia Deponia 19 of 19 1 9 7 2 1,466 of 1,466 100% 1.192 Game forum
The Inner World - The Last Wind Monk The Inner World - The Last Wind Monk 26 of 26 1 8 0 17 1,202 of 1,202 100% 1.041 Game forum
The Inner World - The Last Wind Monk (EU) The Inner World - The Last Wind Monk (EU) 26 of 26 1 8 0 17 1,216 of 1,216 100% 1.053 Game forum