Hide feed

Feb27
ZalshaForagerZalsha won 4 Trophies in Forager for 76 points
ZalshaForagerSkillful trophyZalsha won the Skillful trophy in Forager for 22 points
ZalshaForagerPathfinder trophyZalsha won the Pathfinder trophy in Forager for 18 points
ZalshaForagerJester trophyZalsha won the Jester trophy in Forager for 18 points
ZalshaForagerTomb Raider trophyZalsha won the Tomb Raider trophy in Forager for 18 points
Feb26
ZalshaForagerZalsha won 4 Trophies in Forager for 67 points
ZalshaForagerTycoon trophyZalsha won the Tycoon trophy in Forager for 17 points
ZalshaForagerRobotic trophyZalsha won the Robotic trophy in Forager for 19 points
ZalshaForagerRoyal trophyZalsha won the Royal trophy in Forager for 16 points
ZalshaForagerGemologist trophyZalsha won the Gemologist trophy in Forager for 15 points
ZalshaForagerZalsha started the game Forager
Feb25
ZalshaZalsha has reached a new milestone: PlayStation Level 560
ZalshaLoot Hero DXZalsha completed the game Loot Hero DX and is the 829th gamer on the site to complete it
Feb24
ZalshaLoot Hero DXZalsha won 13 Trophies in Loot Hero DX for 1321 points
ZalshaLoot Hero DXLoot Hero trophyZalsha won the Loot Hero trophy in Loot Hero DX for 300 points
ZalshaLoot Hero DXOverpowered trophyZalsha won the Overpowered trophy in Loot Hero DX for 90 points
ZalshaLoot Hero DXThe Volcano trophyZalsha won the The Volcano trophy in Loot Hero DX for 90 points
ZalshaLoot Hero DXStacked trophyZalsha won the Stacked trophy in Loot Hero DX for 90 points
ZalshaLoot Hero DXThe Dark Forest trophyZalsha won the The Dark Forest trophy in Loot Hero DX for 90 points
ZalshaLoot Hero DXKnight trophyZalsha won the Knight trophy in Loot Hero DX for 90 points
ZalshaLoot Hero DXThe Jungle trophyZalsha won the The Jungle trophy in Loot Hero DX for 90 points
ZalshaLoot Hero DXThe Swamp trophyZalsha won the The Swamp trophy in Loot Hero DX for 90 points
ZalshaLoot Hero DXMaster Looter trophyZalsha won the Master Looter trophy in Loot Hero DX for 90 points
ZalshaLoot Hero DXThe Woods trophyZalsha won the The Woods trophy in Loot Hero DX for 30 points
ZalshaLoot Hero DXWarrior trophyZalsha won the Warrior trophy in Loot Hero DX for 90 points
ZalshaLoot Hero DXFull Gear trophyZalsha won the Full Gear trophy in Loot Hero DX for 90 points
ZalshaLoot Hero DXShopping trophyZalsha won the Shopping trophy in Loot Hero DX for 90 points
ZalshaLoot Hero DXZalsha started the game Loot Hero DX
ZalshaHidden Through TimeZalsha won 2 Trophies in Hidden Through Time for 30 points
ZalshaHidden Through TimeSweeped trophyZalsha won the Sweeped trophy in Hidden Through Time for 15 points
ZalshaHidden Through TimeZalsha started the game Hidden Through Time
ZalshaAlphaset by POWGIZalsha won 5 Trophies in Alphaset by POWGI for 181 points
ZalshaAlphaset by POWGIZalsha started the game Alphaset by POWGI
ZalshaExit the GungeonZalsha started the game Exit the Gungeon
ZalshaEverybody's Golf
            Secret TrophyZalsha won the Secret Trophy in Everybody's Golf for 58 points
Feb23
Feb22
ZalshaResident Evil 2Zalsha won 4 Trophies in Resident Evil 2 for 62 points
Feb21
ZalshaZalsha has reached a new milestone: 1,175 Games Played
ZalshaFreddy SpaghettiZalsha completed the game Freddy Spaghetti and is the 348th gamer on the site to complete it
ZalshaFreddy SpaghettiZalsha won 27 Trophies in Freddy Spaghetti for 937 points
ZalshaFreddy SpaghettiSandbox trophyZalsha won the Sandbox trophy in Freddy Spaghetti for 32 points
ZalshaFreddy SpaghettiLevel 50 trophyZalsha won the Level 50 trophy in Freddy Spaghetti for 97 points
ZalshaFreddy SpaghettiLevel 49 trophyZalsha won the Level 49 trophy in Freddy Spaghetti for 32 points
ZalshaFreddy SpaghettiLevel 48 trophyZalsha won the Level 48 trophy in Freddy Spaghetti for 32 points
ZalshaFreddy SpaghettiLevel 47 trophyZalsha won the Level 47 trophy in Freddy Spaghetti for 32 points
ZalshaFreddy SpaghettiLevel 46 trophyZalsha won the Level 46 trophy in Freddy Spaghetti for 32 points
ZalshaFreddy SpaghettiLevel 45 trophyZalsha won the Level 45 trophy in Freddy Spaghetti for 32 points
ZalshaFreddy SpaghettiLevel 44 trophyZalsha won the Level 44 trophy in Freddy Spaghetti for 16 points
ZalshaFreddy SpaghettiLevel 43 trophyZalsha won the Level 43 trophy in Freddy Spaghetti for 16 points
ZalshaFreddy SpaghettiLevel 42 trophyZalsha won the Level 42 trophy in Freddy Spaghetti for 16 points
ZalshaFreddy SpaghettiLevel 41 trophyZalsha won the Level 41 trophy in Freddy Spaghetti for 16 points
ZalshaFreddy SpaghettiLevel 40 trophyZalsha won the Level 40 trophy in Freddy Spaghetti for 16 points
ZalshaFreddy SpaghettiLevel 39 trophyZalsha won the Level 39 trophy in Freddy Spaghetti for 16 points
ZalshaFreddy SpaghettiLevel 38 trophyZalsha won the Level 38 trophy in Freddy Spaghetti for 16 points
ZalshaFreddy SpaghettiLevel 37 trophyZalsha won the Level 37 trophy in Freddy Spaghetti for 16 points
ZalshaFreddy SpaghettiLevel 36 trophyZalsha won the Level 36 trophy in Freddy Spaghetti for 16 points
ZalshaFreddy SpaghettiLevel 35 trophyZalsha won the Level 35 trophy in Freddy Spaghetti for 16 points
ZalshaFreddy SpaghettiLevel 34 trophyZalsha won the Level 34 trophy in Freddy Spaghetti for 16 points
ZalshaFreddy SpaghettiLevel 33 trophyZalsha won the Level 33 trophy in Freddy Spaghetti for 16 points
ZalshaFreddy SpaghettiLevel 32 trophyZalsha won the Level 32 trophy in Freddy Spaghetti for 16 points
ZalshaFreddy SpaghettiLevel 31 trophyZalsha won the Level 31 trophy in Freddy Spaghetti for 16 points
ZalshaFreddy SpaghettiLevel 30 trophyZalsha won the Level 30 trophy in Freddy Spaghetti for 16 points
ZalshaFreddy SpaghettiLevel 29 trophyZalsha won the Level 29 trophy in Freddy Spaghetti for 16 points
ZalshaFreddy SpaghettiLevel 28 trophyZalsha won the Level 28 trophy in Freddy Spaghetti for 16 points
ZalshaFreddy SpaghettiLevel 27 trophyZalsha won the Level 27 trophy in Freddy Spaghetti for 16 points
ZalshaZalsha has reached a new milestone: 14,000 Trophies Won

Recent Trophies

Zalsha's Recent Games

Spelunky 2

73/6,0954/320/10/50/124/14

Apex Legends

481/48112/121/12/29/9

Forager

143/6138/238/23