Hide feed

Aug04
SSGMontySSGMonty has reached a new milestone: 35,000 TrueTrophy Score
Aug03
Aug02
SSGMontySSGMonty has reached a new milestone: 25,000 Trophy XP
Aug01
Jul31
Jul29
Jul27
Jul26
Jul25
Jul24
Jul23
Jul22
Jul20
Jul17
Jul15
Jul13
Jul10
SSGMontyFinal Fantasy VII RemakeSSGMonty won 2 Trophies in Final Fantasy VII Remake for 37 points
Jul09
Jul08
Jul07
Jul06
SSGMontySSGMonty has reached a new milestone: PlayStation Level 13
SSGMontySSGMonty has reached a new milestone: True Level 14
SSGMontySSGMonty has reached a new milestone: Completion Percentage of 35%
Jul04
Jul03
Jul02
SSGMontyFinal Fantasy VII RemakeSSGMonty won 2 Trophies in Final Fantasy VII Remake for 32 points
Jul01
SSGMontyFinal Fantasy VII RemakeSSGMonty won 2 Trophies in Final Fantasy VII Remake for 34 points
Jun30
Jun21
Jun20
Jun09
SSGMontyValkyria Chronicles 4SSGMonty won 2 Trophies in Valkyria Chronicles 4 for 40 points
May16
SSGMontyKnackSSGMonty won 3 Trophies in Knack for 65 points
SSGMontyKnackGundahar Badge trophySSGMonty won the Gundahar Badge trophy in Knack for 20 points
SSGMontyKnackBig Throw trophySSGMonty won the Big Throw trophy in Knack for 24 points
SSGMontyKnackDoctor's Invention trophySSGMonty won the Doctor's Invention trophy in Knack for 21 points
May15
SSGMontyKnackSSGMonty won 7 Trophies in Knack for 117 points
SSGMontyKnackChieftain Badge trophySSGMonty won the Chieftain Badge trophy in Knack for 18 points
SSGMontyKnackRobot Hunter trophySSGMonty won the Robot Hunter trophy in Knack for 16 points
SSGMontyKnackHoarder trophySSGMonty won the Hoarder trophy in Knack for 18 points
SSGMontyKnackGoblin Hunter trophySSGMonty won the Goblin Hunter trophy in Knack for 16 points
SSGMontyKnackParts Collector trophySSGMonty won the Parts Collector trophy in Knack for 15 points
SSGMontyKnackSeeker trophySSGMonty won the Seeker trophy in Knack for 15 points
SSGMontyKnackSSGMonty started the game Knack
May10
SSGMontyValkyria Chronicles 4SSGMonty won 2 Trophies in Valkyria Chronicles 4 for 33 points
Mar21

Recent Trophies

SSGMonty's Recent Games

Final Fantasy VII Remake

665/2,05539/540/10/20/739/44

Valkyria Chronicles 4

157/2,1149/360/10/50/109/20