Meikoro's Games

More filter options
Game Trophies TT % Ratio Rating
Ni no Kuni II: Revenant Kingdom Ni no Kuni II: Revenant Kingdom 22 of 51 0 0 0 22 391 of 1,889 43% 1.185 Game forum
King's Quest King's Quest 53 of 5336 additional DLC trophies have been won 0 0 10 43 1,620 of 1,620 100% 1.714 Game forum
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] 44 of 44 1 3 12 28 2,139 of 2,139 100% 1.739 Game forum
Under Night In-Birth Exe:Late[st] Under Night In-Birth Exe:Late[st] 44 of 44 1 3 12 28 2,396 of 2,396 100% 1.948 Game forum
Super Destronaut: Land Wars Super Destronaut: Land Wars 12 of 12 1 11 0 0 1,201 of 1,201 100% 1.026 Game forum
Thunder Paw Thunder Paw 16 of 16 1 10 5 0 1,272 of 1,272 100% 1.034 Game forum
A Summer with the Shiba Inu A Summer with the Shiba Inu 31 of 31 1 6 10 14 1,254 of 1,254 100% 1.019 Game forum
A Winter's Daydream A Winter's Daydream 12 of 12 1 11 0 0 1,183 of 1,183 100% 1.011 Game forum
Just Ignore Them (EU) (Vita) Just Ignore Them (EU) (Vita) 34 of 34 1 6 7 20 1,278 of 1,278 100% 1.039 Game forum
Just Ignore Them (EU) Just Ignore Them (EU) 34 of 34 1 6 7 20 1,277 of 1,277 100% 1.038 Game forum
Just Ignore Them Just Ignore Them 34 of 34 1 6 7 20 1,285 of 1,285 100% 1.045 Game forum
Random Heroes: Gold Edition (EU) Random Heroes: Gold Edition (EU) 37 of 37 1 5 9 22 1,261 of 1,261 100% 1.025 Game forum
Thunder Paw (EU) (Vita) Thunder Paw (EU) (Vita) 16 of 16 1 10 5 0 1,269 of 1,269 100% 1.032 Game forum
Random Heroes: Gold Edition (EU) (Vita) Random Heroes: Gold Edition (EU) (Vita) 37 of 37 1 5 9 22 1,258 of 1,258 100% 1.022 Game forum
Random Heroes: Gold Edition Random Heroes: Gold Edition 37 of 37 1 5 9 22 1,274 of 1,274 100% 1.036 Game forum
Iro Hero Iro Hero 18 of 18 1 9 7 1 1,230 of 1,230 100% 1.013 Game forum
Rush Rover Rush Rover 14 of 14 1 11 1 1 1,244 of 1,244 100% 1.024 Game forum
Blind Men Blind Men 13 of 13 1 11 1 0 1,211 of 1,211 100% 1.009 Game forum
Strawberry Vinegar Strawberry Vinegar 29 of 29 1 6 12 10 1,245 of 1,245 100% 1.012 Game forum
My Big Sister My Big Sister 29 of 29 1 5 17 6 1,291 of 1,291 100% 1.049 Game forum
Thunder Paw (EU) Thunder Paw (EU) 16 of 16 1 10 5 0 1,272 of 1,272 100% 1.035 Game forum
Root Letter Last Answer (Asia) Root Letter Last Answer (Asia) 31 of 31 1 5 15 10 1,288 of 1,288 100% 1.047 Game forum
A Summer with the Shiba Inu (Asia) A Summer with the Shiba Inu (Asia) 31 of 31 1 6 10 14 1,239 of 1,239 100% 1.008 Game forum
Thunder Paw (Asia) Thunder Paw (Asia) 16 of 16 1 10 5 0 1,243 of 1,243 100% 1.010 Game forum
Random Heroes: Gold Edition (Asia) Random Heroes: Gold Edition (Asia) 37 of 37 1 5 9 22 1,251 of 1,251 100% 1.017 Game forum
Strawberry Vinegar (Asia) Strawberry Vinegar (Asia) 29 of 29 1 6 12 10 1,243 of 1,243 100% 1.010 Game forum
Rush Rover (EU) (Vita) Rush Rover (EU) (Vita) 14 of 14 1 11 1 1 1,238 of 1,238 100% 1.019 Game forum
Rush Rover (EU) Rush Rover (EU) 14 of 14 1 11 1 1 1,251 of 1,251 100% 1.029 Game forum
Rush Rover (Asia) Rush Rover (Asia) 14 of 14 1 11 1 1 1,230 of 1,230 100% 1.012 Game forum
DISTRAINT: Deluxe Edition (Asia) DISTRAINT: Deluxe Edition (Asia) 17 of 17 1 10 4 2 1,250 of 1,250 100% 1.016 Game forum
Blind Men (Asia) Blind Men (Asia) 13 of 13 1 11 1 0 1,208 of 1,208 100% 1.007 Game forum
Super Destronaut: Land Wars (Asia) Super Destronaut: Land Wars (Asia) 12 of 12 1 11 0 0 1,180 of 1,180 100% 1.008 Game forum
Super Destronaut: Land Wars (EU) (Vita) Super Destronaut: Land Wars (EU) (Vita) 12 of 12 1 11 0 0 1,202 of 1,202 100% 1.027 Game forum
Dead or School Dead or School 62 of 62 1 1 4 56 1,676 of 1,676 100% 1.363 Game forum
Erica (EU) Erica (EU) 34 of 34 1 3 18 12 1,861 of 1,861 100% 1.591 Game forum
Super Destronaut: Land Wars (EU) Super Destronaut: Land Wars (EU) 12 of 12 1 11 0 0 1,197 of 1,197 100% 1.023 Game forum
Blind Men (EU) (Vita) Blind Men (EU) (Vita) 13 of 13 1 11 1 0 1,212 of 1,212 100% 1.010 Game forum
Blind Men (EU) Blind Men (EU) 13 of 13 1 11 1 0 1,214 of 1,214 100% 1.012 Game forum
Iro Hero (JP) Iro Hero (JP) 18 of 18 1 9 7 1 1,226 of 1,226 100% 1.009 Game forum
Steins;Gate Elite (JP) Steins;Gate Elite (JP) 26 of 26 1 7 7 11 1,294 of 1,294 100% 1.092 Game forum
Steins;Gate Elite Steins;Gate Elite 26 of 26 1 7 7 11 1,470 of 1,470 100% 1.240 Game forum
Hatsune Miku: Project DIVA f (JP) Hatsune Miku: Project DIVA f (JP) 29 of 29 1 5 12 11 1,649 of 1,649 100% 1.427 Game forum
I Doll U (Vita) I Doll U (Vita) 24 of 24 1 7 6 10 1,154 of 1,154 100% 1.012 Game forum
Grisaia: Phantom Trigger 03 & 04 (Vita) Grisaia: Phantom Trigger 03 & 04 (Vita) 12 of 12 1 11 0 0 1,177 of 1,177 100% 1.006 Game forum
Grisaia: Phantom Trigger 01 & 02 (Vita) Grisaia: Phantom Trigger 01 & 02 (Vita) 12 of 12 1 11 0 0 1,179 of 1,179 100% 1.007 Game forum
Fighting EX Layer Fighting EX Layer 41 of 41 1 3 13 24 2,480 of 2,480 100% 2.067 Game forum
DISTRAINT: Deluxe Edition DISTRAINT: Deluxe Edition 17 of 17 1 10 4 2 1,272 of 1,272 100% 1.034 Game forum
Habroxia Habroxia 31 of 31 1 6 8 16 1,267 of 1,267 100% 1.056 Game forum
Habroxia (EU) (Vita) Habroxia (EU) (Vita) 31 of 31 1 6 8 16 1,257 of 1,257 100% 1.047 Game forum
Habroxia (EU) Habroxia (EU) 31 of 31 1 6 8 16 1,257 of 1,257 100% 1.047 Game forum
Habroxia (Asia) Habroxia (Asia) 31 of 31 1 6 8 16 1,230 of 1,230 100% 1.025 Game forum
DISTRAINT: Deluxe Edition (JP) DISTRAINT: Deluxe Edition (JP) 17 of 17 1 10 4 2 1,269 of 1,269 100% 1.031 Game forum
DISTRAINT: Deluxe Edition (EU) (Vita) DISTRAINT: Deluxe Edition (EU) (Vita) 17 of 17 1 10 4 2 1,283 of 1,283 100% 1.043 Game forum
DISTRAINT: Deluxe Edition (EU) DISTRAINT: Deluxe Edition (EU) 17 of 17 1 10 4 2 1,275 of 1,275 100% 1.036 Game forum
PIX the CAT PIX the CAT 7 of 11 0 1 2 4 590 of 1,165 64% 2.810 Game forum
Aerial Life Aerial Life 14 of 14 0 0 6 8 304 of 304 100% 1.015 Game forum
Aibeya Aibeya 11 of 11 0 1 4 6 303 of 303 100% 1.010 Game forum
Aikagi Kimi to Issho ni Pack Aikagi Kimi to Issho ni Pack 11 of 11 0 1 4 6 307 of 307 100% 1.023 Game forum
Blue Reflection Blue Reflection 47 of 47 1 3 9 34 1,833 of 1,833 100% 1.491 Game forum
One Piece: Pirate Warriors One Piece: Pirate Warriors 37 of 37 1 3 13 20 2,027 of 2,027 100% 1.778 Game forum
Red Bow Red Bow 38 of 38 1 5 8 24 1,260 of 1,260 100% 1.025 Game forum
Red Bow (EU) (Vita) Red Bow (EU) (Vita) 38 of 38 1 5 8 24 1,262 of 1,262 100% 1.026 Game forum
Red Bow (EU) Red Bow (EU) 38 of 38 1 5 8 24 1,263 of 1,263 100% 1.027 Game forum
Red Bow (Asia) Red Bow (Asia) 38 of 38 1 5 8 24 1,239 of 1,239 100% 1.007 Game forum
FoxyLand 2 (Asia) FoxyLand 2 (Asia) 20 of 20 1 9 6 4 1,242 of 1,242 100% 1.009 Game forum
Project Starship (Asia) Project Starship (Asia) 19 of 19 1 8 10 0 1,202 of 1,202 100% 1.002 Game forum
Milo's Quest (Asia) Milo's Quest (Asia) 17 of 17 1 10 4 2 1,235 of 1,235 100% 1.004 Game forum
Syrup and the Ultimate Sweet (Asia) Syrup and the Ultimate Sweet (Asia) 13 of 13 1 11 1 0 1,206 of 1,206 100% 1.005 Game forum
Hannah Montana The Movie Hannah Montana The Movie 43 of 43 1 4 8 30 1,315 of 1,315 100% 1.069 Game forum
Persona 4: Dancing All Night (JP) Persona 4: Dancing All Night (JP) 40 of 40 1 3 15 21 1,482 of 1,482 100% 1.220 Game forum
Persona 5: Dancing in Starlight (JP) Persona 5: Dancing in Starlight (JP) 42 of 42 1 3 12 26 1,524 of 1,524 100% 1.270 Game forum
Persona 5: Dancing in Starlight Persona 5: Dancing in Starlight 42 of 42 1 3 12 26 1,654 of 1,654 100% 1.378 Game forum
Persona 3: Dancing in Moonlight (JP) Persona 3: Dancing in Moonlight (JP) 42 of 42 1 3 12 26 1,485 of 1,485 100% 1.238 Game forum
Persona 3: Dancing in Moonlight Persona 3: Dancing in Moonlight 42 of 42 1 3 12 26 1,622 of 1,622 100% 1.352 Game forum
Shantae: Half-Genie Hero Shantae: Half-Genie Hero 65 of 6522 additional DLC trophies have been won 1 5 20 39 3,533 of 3,533 100% 1.946 Game forum
Amamane Amamane 19 of 19 0 0 2 17 319 of 319 100% 1.013 Game forum
Mikagami Sumika no Seifuku Katsudou Mikagami Sumika no Seifuku Katsudou 18 of 18 0 0 2 16 304 of 304 100% 1.015 Game forum
Boku to Kanojo no Kenshuu Nisshi Boku to Kanojo no Kenshuu Nisshi 18 of 18 0 0 2 16 306 of 306 100% 1.021 Game forum
Azayaka na Irodori no Naka de, Kimi Rashiku Azayaka na Irodori no Naka de, Kimi Rashiku 18 of 18 0 0 2 16 304 of 304 100% 1.013 Game forum
Tonari ni Kanojo no Iru Shiawase ~Two Farce~ Tonari ni Kanojo no Iru Shiawase ~Two Farce~ 18 of 18 0 0 2 16 305 of 305 100% 1.018 Game forum
Tonari ni Kanojo no Iru Shiawase ~Winter Guest~ Tonari ni Kanojo no Iru Shiawase ~Winter Guest~ 18 of 18 0 0 2 16 304 of 304 100% 1.013 Game forum
Survive! Mr.Cube (JP) Survive! Mr.Cube (JP) 38 of 38 1 5 8 24 1,247 of 1,247 100% 1.014 Game forum
Miko Gakkou Monogatari: Kaede Episode (JP) Miko Gakkou Monogatari: Kaede Episode (JP) 17 of 17 1 8 8 0 1,192 of 1,192 100% 1.045 Game forum
Vividred Operation: Akane to Mayo-tto Operation! Vividred Operation: Akane to Mayo-tto Operation! 11 of 11 0 1 4 6 304 of 304 100% 1.014 Game forum
FoxyLand 2 (EU) (Vita) FoxyLand 2 (EU) (Vita) 20 of 20 1 9 6 4 1,264 of 1,264 100% 1.028 Game forum
FoxyLand 2 (EU) FoxyLand 2 (EU) 20 of 20 1 9 6 4 1,268 of 1,268 100% 1.031 Game forum
FoxyLand 2 FoxyLand 2 20 of 20 1 9 6 4 1,270 of 1,270 100% 1.033 Game forum
Project Starship (EU) Project Starship (EU) 19 of 19 1 8 10 0 1,213 of 1,213 100% 1.010 Game forum
Project Starship Project Starship 19 of 19 1 8 10 0 1,213 of 1,213 100% 1.011 Game forum
Syrup and the Ultimate Sweet Syrup and the Ultimate Sweet 13 of 13 1 11 1 0 1,213 of 1,213 100% 1.011 Game forum
Milo's Quest Milo's Quest 17 of 17 1 10 4 2 1,246 of 1,246 100% 1.013 Game forum
Milo's Quest (EU) (Vita) Milo's Quest (EU) (Vita) 17 of 17 1 10 4 2 1,242 of 1,242 100% 1.010 Game forum
Milo's Quest (EU) Milo's Quest (EU) 17 of 17 1 10 4 2 1,245 of 1,245 100% 1.012 Game forum
Syrup and the Ultimate Sweet (EU) (Vita) Syrup and the Ultimate Sweet (EU) (Vita) 13 of 13 1 11 1 0 1,215 of 1,215 100% 1.012 Game forum
Syrup and the Ultimate Sweet (EU) Syrup and the Ultimate Sweet (EU) 13 of 13 1 11 1 0 1,215 of 1,215 100% 1.013 Game forum
My Big Sister (EU) (Vita) My Big Sister (EU) (Vita) 29 of 29 1 5 17 6 1,284 of 1,284 100% 1.044 Game forum
My Big Sister (EU) My Big Sister (EU) 29 of 29 1 5 17 6 1,297 of 1,297 100% 1.055 Game forum
One Piece: Burning Blood One Piece: Burning Blood 50 of 50 1 1 16 32 1,822 of 1,822 100% 1.482 Game forum
Deep Space Rush Deep Space Rush 17 of 17 1 10 4 2 1,239 of 1,239 100% 1.007 Game forum
Super Box Land Demake Super Box Land Demake 12 of 12 1 11 0 0 1,195 of 1,195 100% 1.021 Game forum