Slotter Chou Mania: Antonio Inoki ga Genki ni Suru Pachi-Slot Ki

Slotter Chou Mania: Antonio Inoki ga Genki ni Suru Pachi-Slot Ki