Tenshi-Tsuki no Shoujo (Vita)

PlayStation Vita

Tenshi-Tsuki no Shoujo (Vita) Trophies

Most Earned

おまけシナリオ終了
おまけシナリオ終了15TrophyTypeおまけシナリオが終了しました。
並行ルート終了
並行ルート終了90TrophyType並行ルートが終了しました。
第一章終了
第一章終了30TrophyType第一章が終了しました。
第三章終了
第三章終了30TrophyType第三章が終了しました。

Least Earned

通常ルート終了
通常ルート終了90TrophyType通常ルートが終了しました。
第四章終了
第四章終了30TrophyType第四章が終了しました。
第二章終了
第二章終了30TrophyType第二章が終了しました。
第三章終了
第三章終了30TrophyType第三章が終了しました。
All Tenshi-Tsuki no Shoujo (Vita) Trophies