SIMPLE 500 shirizu Vol. 1 THE majan ~tsushin taikyoku kino zuke ~

PlayStation 3

SIMPLE 500 shirizu Vol. 1 THE majan ~tsushin taikyoku kino zuke ~ Trophies

Most Earned

一度も不聴牌せず1位達成
一度も不聴牌せず1位達成16TrophyType称号「眩惑」
一度も振り込まず1位達成
一度も振り込まず1位達成16TrophyType称号「鉄壁」
一度も鳴かず1位達成
一度も鳴かず1位達成16TrophyType称号「正統」
全て鳴いて1位達成
全て鳴いて1位達成16TrophyType称号「亜空間」

Least Earned

役満達成
役満達成134TrophyType称号「砲兵」
三倍満達成
三倍満達成38TrophyType称号「策士」
倍満5回達成
倍満5回達成36TrophyType称号「騎兵」
5連続ツモ和了達成
5連続ツモ和了達成18TrophyType称号「槍使い」
All SIMPLE 500 shirizu Vol. 1 THE majan ~tsushin taikyoku kino zuke ~ Trophies