Nikoli no Puzzle V Kakuro (Vita)

PlayStation Vita

Nikoli no Puzzle V Kakuro (Vita) Trophies

Most Earned

ガイド閲覧完了!
ガイド閲覧完了!15TrophyTypeガイドを閲覧した
100UNDO達成!
100UNDO達成!17TrophyTypeUNDOを累計100回使用した
消去100回達成!
消去100回達成!17TrophyType消去回数が累計100回を超えた
100REDO達成!
100REDO達成!17TrophyTypeREDOを累計100回使用した

Least Earned

全問制覇!
全問制覇!41TrophyType「カックロ」を全問クリアした
中断50回達成!
中断50回達成!21TrophyTypeパズルを中断した回数が累計50回を超えた
やめる50回達成!
やめる50回達成!21TrophyTypeパズルをやめた回数が累計50回を超えた
40問制覇!
40問制覇!21TrophyType「カックロ」を40問クリアした
All Nikoli no Puzzle V Kakuro (Vita) Trophies