Nikoli no Puzzle V Kakuro (Vita)

PlayStation Vita

Nikoli no Puzzle V Kakuro (Vita) Trophies

Most Earned

ガイド閲覧完了!
ガイド閲覧完了!15TrophyTypeガイドを閲覧した
100UNDO達成!
100UNDO達成!16TrophyTypeUNDOを累計100回使用した
消去100回達成!
消去100回達成!16TrophyType消去回数が累計100回を超えた
100REDO達成!
100REDO達成!16TrophyTypeREDOを累計100回使用した

Least Earned

全問制覇!
全問制覇!38TrophyType「カックロ」を全問クリアした
40問制覇!
40問制覇!19TrophyType「カックロ」を40問クリアした
30問制覇!
30問制覇!19TrophyType「カックロ」を30問クリアした
24時間プレイ達成!
24時間プレイ達成!19TrophyType総プレイ時間が24時間を超えた
All Nikoli no Puzzle V Kakuro (Vita) Trophies