Otome Riron to Sono Shuuhen -Bon Voyage- (Vita) Trophies

Full list of all 19 Otome Riron to Sono Shuuhen -Bon Voyage- trophies - 2 bronze, 8 silver, 8 gold and 1 platinum.

Filter