Nikoli's Masyu V (Vita)

PlayStation Vita

Nikoli's Masyu V (Vita) Trophies

Most Earned

ガイド閲覧完了!
ガイド閲覧完了!15TrophyTypeガイドを閲覧した
消去100回達成!
消去100回達成!16TrophyType消去回数が累計100回を超えた
100UNDO達成!
100UNDO達成!16TrophyTypeUNDOを累計100回使用した
100REDO達成!
100REDO達成!17TrophyTypeREDOを累計100回使用した

Least Earned

24時間プレイ達成!
24時間プレイ達成!19TrophyType総プレイ時間が24時間を超えた
中断50回達成!
中断50回達成!18TrophyTypeパズルを中断した回数が累計50回を超えた
全問制覇!
全問制覇!37TrophyType「ましゅ」を全問クリアした
やめる50回達成!
やめる50回達成!18TrophyTypeパズルをやめた回数が累計50回を超えた
All Nikoli's Masyu V (Vita) Trophies