Naitei! Shuukatsu Kanzen Taisaku (ES, SPI, Mensetsu) (Vita)

Naitei! Shuukatsu Kanzen Taisaku (ES, SPI, Mensetsu) (Vita)