Motto 20 Bai! Mahjong ga Tsuyokunaru Houhou  Sho-Chuukyuusha-hen (Vita)

Motto 20 Bai! Mahjong ga Tsuyokunaru Houhou Sho-Chuukyuusha-hen (Vita)