Maji de Watashi ni Koi Shinasai! R trophies
1,257
(1,230)

Maji de Watashi ni Koi Shinasai! R

= 25 Maji de Watashi ni Koi Shinasai! R trophies

131 tracked gamers have this game, 117 have completed it (89.31%)

View

Maji de Watashi ni Koi Shinasai! R Trophies

Hidden Trophy
Platinum Trophy
Hidden Trophy190 (180)
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 117 tracked gamers (89% - TT Ratio = 1.05)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 126 tracked gamers (96% - TT Ratio = 1.01)  
Hidden Trophy
Gold Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 128 tracked gamers (98% - TT Ratio = 1.01)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 126 tracked gamers (96% - TT Ratio = 1.01)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 129 tracked gamers (98% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 128 tracked gamers (98% - TT Ratio = 1.01)  
Hidden Trophy
Gold Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 130 tracked gamers (99% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Gold Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 129 tracked gamers (98% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 128 tracked gamers (98% - TT Ratio = 1.01)  
Hidden Trophy
Gold Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 130 tracked gamers (99% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 128 tracked gamers (98% - TT Ratio = 1.01)  
Hidden Trophy
Gold Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 130 tracked gamers (99% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 128 tracked gamers (98% - TT Ratio = 1.01)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 128 tracked gamers (98% - TT Ratio = 1.01)  
Hidden Trophy
Silver Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 127 tracked gamers (97% - TT Ratio = 1.01)  
Hidden Trophy
Silver Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 128 tracked gamers (98% - TT Ratio = 1.01)  
Hidden Trophy
Silver Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 128 tracked gamers (98% - TT Ratio = 1.01)  
Hidden Trophy
Silver Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 127 tracked gamers (97% - TT Ratio = 1.01)  
Hidden Trophy
Silver Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 127 tracked gamers (97% - TT Ratio = 1.01)  
Hidden Trophy
Silver Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 129 tracked gamers (98% - TT Ratio = 1.00)  
Hidden Trophy
Gold Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 127 tracked gamers (97% - TT Ratio = 1.01)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 126 tracked gamers (96% - TT Ratio = 1.01)  
Hidden Trophy
Bronze Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 125 tracked gamers (95% - TT Ratio = 1.02)  
Hidden Trophy
Gold Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 118 tracked gamers (90% - TT Ratio = 1.05)  
Hidden Trophy
Gold Trophy
Continue playing to unlock this trophy. (Secret)
Unlocked by 122 tracked gamers (93% - TT Ratio = 1.03)