Mahou Shoujo Taisen: ZANBATSU (Vita) Trophies

Full list of all 8 Mahou Shoujo Taisen: ZANBATSU trophies - 6 bronze, 1 silver and 1 gold.

Filter