Kannagi no Mori Satsukiame Tsuzuri (Vita) Trophies

Full list of all 45 Kannagi no Mori Satsukiame Tsuzuri trophies - 32 bronze, 10 silver, 2 gold and 1 platinum.

Filter