Kaeru Batake DE Tsukamaete Natsu: Chigira Sansen! (Vita) Trophies

Full list of all 37 Kaeru Batake DE Tsukamaete Natsu: Chigira Sansen! trophies - 20 bronze, 13 silver, 3 gold and 1 platinum.

Filter