Chou no Doku Hana no Kusari - Taisho Tsuyakoi Ibun (Vita) Trophies

Full list of all 26 Chou no Doku Hana no Kusari - Taisho Tsuyakoi Ibun trophies - 15 bronze, 2 silver, 8 gold and 1 platinum.

Filter