Slotter Mania Franchise

Slotter Mania Franchise

Slotter ManiaSlotter Mania

6,555

5,250

157

4

Vita

Slotter Mania V: HIGH SCHOOL OF THE DEAD (Vita)

Slotter Mania V: HIGH SCHOOL OF THE DEAD (Vita)

Developed by Dorasu and published by Dorasu on 10 Oct 13

1,913

1,350

48

Vita

Slotter Mania V: Zettai Shoukeki II (Vita)

Slotter Mania V: Zettai Shoukeki II (Vita)

Developed by Dorasu and published by Dorasu on 18 Apr 13

1,631

1,305

37

Vita

Slotter Mania V: Black Lagoon (Vita)

Slotter Mania V: Black Lagoon (Vita)

Developed by Dorasu and published by Dorasu on 15 Mar 12

1,452

1,275

30

PS3

Slotter Chou Mania: Antonio Inoki ga Genki ni Suru Pachi-Slot Ki

1,559

1,320

42

Hide ads