Ginsei Shogi Franchise

Ginsei Shogi Franchise

Ginsei ShogiGinsei Shogi

2,409

1,560

55

5

PS4

Asonde Shogi ga Tsuyoku Naru! Ginsei Shogi DX2

490

315

13

PS4

Asonde Shogi ga Tsuyoku Naru! Ginsei Shogi DX

590

315

13

PS4

Ginsei Shogi: Aun Toushin Kongou Raizan

454

315

9

Vita

Ginsei Shogi: Kyouten DoTou Fuuraijin (Vita)

430

315

9

PS3

Sekai Saikyou Ginsei Shogi: Fu'un Ryuuko Raiden (PS3)

445

300

11

Hide ads