Games developed by Akatsuki Works

4,924

166

4

Hello Lady! -Superior Dynamis-

Hello Lady! -Superior Dynamis-

Publisher: dramatic create
Released on 27th June 2019

1,207

24

Hello Lady! -Superior Dynamis- (Vita)

Hello Lady! -Superior Dynamis- (Vita)

Publisher: HuneX
Released on 25th January 2018

1,211

24

'&': Sora no Mukou de Sakimasu youni (Vita)

'&': Sora no Mukou de Sakimasu youni (Vita)

Publisher: 5pb.
Released on 26th December 2013

1,252

59

'&': Sora no Mukou de Sakimasu youni

'&': Sora no Mukou de Sakimasu youni

Publisher: 5pb.
Released on 26th December 2013

1,254

59