Full List of Games With Trophies - Page 32

Game Score TT Ratio Gamers Comp % Comp Time Rating
Infinita Strada Hana (Vita) Infinita Strada Hana (Vita) 380 (315) 1.206 5 40.00
Tales of the Tiny Planet Tales of the Tiny Planet 397 (315) 1.260 5 0
The Night Journey The Night Journey 402 (315) 1.277 5 40.00
Valhalla Hills - Definitive Edition (JP) Valhalla Hills - Definitive Edition (JP) 1,336 (1,200) 1.114 5 0
KEMCO RPG Selection Vol. 1 KEMCO RPG Selection Vol. 1 2,434 (1,170) 2.080 5 20.00
Bullet Girls Phantasia (Vita) Bullet Girls Phantasia (Vita) 1,517 (1,185) 1.280 5 0
Pizza Titan Ultra (EU) Pizza Titan Ultra (EU) 1,541 (1,140) 1.352 5 0
Bring To Light Bring To Light 529 (315) 1.681 5 0
Freaky Awesome (EU) Freaky Awesome (EU) 1,812 (1,140) 1.589 5 0
Leap of Fate (EU) Leap of Fate (EU) 1,436 (1,230) 1.168 5 0
Inglorious Inglorious 1,419 (1,230) 1.153 5 0
Sengoku Hime 7 ~Sen'un Tsuranuku Guren no Ishi~ (Vita) Sengoku Hime 7 ~Sen'un Tsuranuku Guren no Ishi~ (Vita) 1,822 (1,230) 1.481 5 40.00
Mecho Wars: Desert Ashes (Vita) Mecho Wars: Desert Ashes (Vita) 1,272 (1,170) 1.087 5 0
Gnomes Garden: New home Gnomes Garden: New home 504 (315) 1.602 5 20.00
Rainbow Skies (JP) Rainbow Skies (JP) 2,373 (1,230) 1.929 5 20.00
Mecho Wars: Desert Ashes Mecho Wars: Desert Ashes 1,688 (1,155) 1.461 5 0
Panda Hero Panda Hero 359 (300) 1.198 5 0
Royal Assault Royal Assault 386 (300) 1.287 5 0
Ages of Mages: The Last Keeper Ages of Mages: The Last Keeper 1,538 (1,230) 1.250 5 0
Necrosphere Necrosphere 371 (315) 1.179 5 0
Dragon Star Varnir (KR) Dragon Star Varnir (KR) 1,578 (1,230) 1.283 5 0
Rym 9000 Rym 9000 2,488 (1,155) 2.154 5 20.00
Access Denied Access Denied 1,315 (1,230) 1.069 5 80.00
Major League Baseball 2K12 (JP) Major League Baseball 2K12 (JP) 2,004 (1,215) 1.650 4 25.00
Nekurebo Hisho Kentei Shiken (Vita) Nekurebo Hisho Kentei Shiken (Vita) 485 (300) 1.618 4 25.00
Nekurebo Chushokigo Shindan-shi Shiken 1 (Vita) Nekurebo Chushokigo Shindan-shi Shiken 1 (Vita) 468 (300) 1.560 4 25.00
Nekurebo kaigo fukushi shi shiken (Vita) Nekurebo kaigo fukushi shi shiken (Vita) 509 (300) 1.698 4 25.00
Tenchou no Igo Tenchou no Igo 315 (315) 1.000 4 0
Taiheiyou no Arashi ~Senkan Yamato, Akatsuki ni Shutsugeki su!~ Taiheiyou no Arashi ~Senkan Yamato, Akatsuki ni Shutsugeki su!~ 1,370 (1,155) 1.186 4 50.00
Project Root (JP) (Vita) Project Root (JP) (Vita) 427 (315) 1.355 4 0
Green Game (Vita) Green Game (Vita) 306 (285) 1.074 4 0
Soft Body (EU) Soft Body (EU) 321 (300) 1.071 4 0
Boku wa Shinsekai no Kami to Naru (Vita) Boku wa Shinsekai no Kami to Naru (Vita) 1,339 (1,215) 1.102 4 0
Paranautical Activity (JP) Paranautical Activity (JP) 372 (315) 1.181 4 0
The Onion Knights The Onion Knights 471 (315) 1.495 4 0
Gendai Daisenryaku 2017 Gendai Daisenryaku 2017 1,765 (1,200) 1.471 4 0
Paddle Vs. Paddle (EU) Paddle Vs. Paddle (EU) 480 (300) 1.600 4 0
Transport Giant Transport Giant 352 (315) 1.117 4 0
Defenders of Ekron Defenders of Ekron 354 (315) 1.122 4 0
Still Time Still Time 495 (315) 1.571 4 0
Still Time (EU) Still Time (EU) 315 (315) 1.000 4 0
Trulon: The Shadow Engine Trulon: The Shadow Engine 2,045 (1,170) 1.748 4 25.00
XETA XETA 525 (315) 1.667 4 0
Revolve Revolve 330 (285) 1.157 4 0
Bokosuka Wars II (EU) Bokosuka Wars II (EU) 1,287 (1,215) 1.060 4 0
Bokosuka Wars II Bokosuka Wars II 1,257 (1,215) 1.035 4 0
Little Red Lie (EU) (Vita) Little Red Lie (EU) (Vita) 285 (285) 1.000 4 100.00
Pop-Up Pilgrims Pop-Up Pilgrims 2,247 (1,170) 1.920 4 25.00
Little Triangle Little Triangle 1,277 (1,185) 1.078 4 0
VR Apocalypse VR Apocalypse 2,113 (1,155) 1.830 4 25.00
Super Comboman: Smash Edition (EU) Super Comboman: Smash Edition (EU) 1,221 (1,170) 1.044 4 0
Heroine Anthem Zero Episode 1 Heroine Anthem Zero Episode 1 373 (315) 1.186 4 0
Spheroids (JP) (Vita) Spheroids (JP) (Vita) 322 (285) 1.130 4 75.00
Drive on Moscow Drive on Moscow 1,191 (1,170) 1.018 4 0
Bit Dungeon Plus (JP) Bit Dungeon Plus (JP) 418 (300) 1.393 4 0
Tyr: Chains of Valhalla (EU) Tyr: Chains of Valhalla (EU) 330 (315) 1.048 4 0
Milanoir Milanoir 1,242 (1,185) 1.048 4 0
The Walker (EU) The Walker (EU) 302 (300) 1.008 4 0
GOD WARS The Complete Legend (JP) (Vita) GOD WARS The Complete Legend (JP) (Vita) 1,458 (1,140) 1.279 4 0
Drift Zone Drift Zone 330 (315) 1.048 4 0
Dungeons 3 (JP) Dungeons 3 (JP) 1,856 (1,230) 1.509 4 0
Defenders of Ekron: Definitive Edition (EU) Defenders of Ekron: Definitive Edition (EU) 315 (315) 1.000 4 0
Slam Land Slam Land 387 (315) 1.230 4 0
Gungrave VR U.N (JP) Gungrave VR U.N (JP) 472 (315) 1.499 4 25.00
Silver Star Chess (JP) Silver Star Chess (JP) 389 (285) 1.365 4 50.00
Assetto Corsa Ultimate Edition (JP) Assetto Corsa Ultimate Edition (JP) 2,135 (1,140) 1.873 4 25.00
Chicken Range (Vita) Chicken Range (Vita) 357 (315) 1.134 4 0
Paper Dolls Paper Dolls 1,176 (1,140) 1.032 4 0
Drone Striker (JP) Drone Striker (JP) 372 (285) 1.304 4 0
Twisty Puzzle Simulator Twisty Puzzle Simulator 1,566 (1,230) 1.273 4 0
ChromaGun VR (EU) ChromaGun VR (EU) 2,117 (1,140) 1.857 4 25.00
The Long Journey Home The Long Journey Home 1,287 (1,230) 1.047 4 0
World Hunter (EU) World Hunter (EU) 324 (285) 1.136 3 0
Maru Goukaku! Takken Shiken: Heisei 27-nendo ban (Vita) Maru Goukaku! Takken Shiken: Heisei 27-nendo ban (Vita) 490 (300) 1.633 3 33.33
BANG! the Official Video Game BANG! the Official Video Game 340 (315) 1.080 3 0
Attacking Zegeta Attacking Zegeta 417 (285) 1.462 3 0
Starry Nights: Helix (Asia) Starry Nights: Helix (Asia) 497 (315) 1.576 3 33.33
Yaken no Rodem (Vita) Yaken no Rodem (Vita) 1,303 (1,215) 1.072 3 0
Magnet Knights Magnet Knights 306 (285) 1.074 3 0
Adventure Time: The Secret of the Nameless Kingdom (JP) Adventure Time: The Secret of the Nameless Kingdom (JP) 1,403 (1,170) 1.199 3 66.67
The Voice (ES) The Voice (ES) 393 (300) 1.309 3 0
Magnet Knights (EU) Magnet Knights (EU) 408 (285) 1.433 3 0
Krinkle Krusher (CN) Krinkle Krusher (CN) 382 (315) 1.214 3 66.67
The Legend of Dark Witch (EU) (Vita) The Legend of Dark Witch (EU) (Vita) 381 (315) 1.209 3 0
Worlds of Magic: Planar Conquest (JP) Worlds of Magic: Planar Conquest (JP) 1,296 (1,230) 1.054 3 0
Akiba's Beat (JP) (Vita) Akiba's Beat (JP) (Vita) 1,485 (1,215) 1.222 3 66.67
MUSYNX (CN) (Vita) MUSYNX (CN) (Vita) 1,609 (1,170) 1.375 3 33.33
Alchemic Jousts (Asia) Alchemic Jousts (Asia) 1,262 (1,215) 1.039 3 0
Rabi x Laby -Puzzle Out Stories- (Vita) Rabi x Laby -Puzzle Out Stories- (Vita) 512 (315) 1.625 3 33.33
Tachyon Project (JP) (Vita) Tachyon Project (JP) (Vita) 400 (285) 1.403 3 33.33
Professional Farmer: American Dream Professional Farmer: American Dream 392 (315) 1.244 3 0
Banana Fighting Banana Fighting 302 (285) 1.059 3 66.67
STEEL COMBAT STEEL COMBAT 1,243 (1,200) 1.036 3 0
LOUD on Planet X (JP) LOUD on Planet X (JP) 300 (300) 1.000 3 0
Sengo Muramasa DX -Guren no Kettou- (Vita) Sengo Muramasa DX -Guren no Kettou- (Vita) 2,000 (1,170) 1.710 3 33.33
Levántate: All Stars Levántate: All Stars 380 (315) 1.206 3 0
Sokoban Next (Vita) Sokoban Next (Vita) 296 (285) 1.038 3 0
Demon Gaze II Global Edition (JP) (Vita) Demon Gaze II Global Edition (JP) (Vita) 1,840 (1,215) 1.514 3 33.33
Sword of Fortress the Onomuzim Sword of Fortress the Onomuzim 1,185 (1,185) 1.000 3 0
Leap of Fate (JP) Leap of Fate (JP) 1,287 (1,230) 1.047 3 0
Super Hydorah (Physical) (Vita) Super Hydorah (Physical) (Vita) 1,199 (1,185) 1.012 3 0
Phantom Trigger (EU) Phantom Trigger (EU) 1,175 (1,140) 1.031 3 0
No Heroes Here (JP) No Heroes Here (JP) 307 (285) 1.077 3 0
Toy Clash Toy Clash 332 (300) 1.107 3 0
Dimension Drive Dimension Drive 1,233 (1,215) 1.015 3 0
New Game! -The Challenge Stage!- (HK/TW) (Vita) New Game! -The Challenge Stage!- (HK/TW) (Vita) 1,382 (1,230) 1.123 3 66.67
Freaky Awesome Freaky Awesome 1,272 (1,140) 1.116 3 0
Marble Duel Marble Duel 430 (315) 1.365 3 0
Kin'iro no Corda 3 Full Voice Special (Vita) Kin'iro no Corda 3 Full Voice Special (Vita) 1,215 (1,215) 1.000 3 100.00
Kin'iro no Corda 3: Another Sky feat. Jinnan / Shiseikan / Amane Gakuen (Vita) Kin'iro no Corda 3: Another Sky feat. Jinnan / Shiseikan / Amane Gakuen (Vita) 1,421 (1,185) 1.199 3 66.67
Home Run Derby VR Home Run Derby VR 1,517 (1,140) 1.331 3 0
Air Missions: HIND (EU) Air Missions: HIND (EU) 417 (315) 1.324 3 0
Let's Sing 2019 (ES) Let's Sing 2019 (ES) 377 (300) 1.256 3 0
Mages of Mystralia (Physical) Mages of Mystralia (Physical) 1,574 (1,155) 1.363 3 33.33
Asonde Shogi ga Tsuyoku Naru! Ginsei Shogi DX Asonde Shogi ga Tsuyoku Naru! Ginsei Shogi DX 333 (315) 1.056 3 0
Kingdom Of Blades Kingdom Of Blades 366 (315) 1.161 3 0
Narcosis (Asia) Narcosis (Asia) 391 (300) 1.304 3 0
Tu Cara Me Suena El Videojuego Tu Cara Me Suena El Videojuego 1,341 (1,185) 1.132 3 0
Perception: Remastered (EU) Perception: Remastered (EU) 1,595 (1,230) 1.297 3 0
Bit Dungeon Plus (Asia) Bit Dungeon Plus (Asia) 1,323 (1,170) 1.131 3 0
Choju Giga Wars Choju Giga Wars 478 (315) 1.517 3 33.33
Cook, Serve, Delicious! 2!! (EU) Cook, Serve, Delicious! 2!! (EU) 1,282 (1,230) 1.042 3 0
Code: Realize ~Wintertide Miracles~ Code: Realize ~Wintertide Miracles~ 1,200 (1,200) 1.000 3 100.00
Shin Todai Shogi Shin Todai Shogi 1,367 (1,230) 1.111 2 0
A-men 2 A-men 2 315 (315) 1.000 2 50.00
A-men 2 (Vita) A-men 2 (Vita) 358 (315) 1.138 2 0
Music+ Music+ 300 (300) 1.000 2 0
Nekurebo Takken Shiken 2015 (Vita) Nekurebo Takken Shiken 2015 (Vita) 387 (300) 1.290 2 50.00
Red Game Without a Great Name (Vita) Red Game Without a Great Name (Vita) 352 (315) 1.118 2 0
Space Hulk (Asia) (PS3) Space Hulk (Asia) (PS3) 1,215 (1,215) 1.000 2 0
Ginsei Igo: Next Generation (Vita) Ginsei Igo: Next Generation (Vita) 439 (315) 1.395 2 50.00
Wizardry: Prisoners of the Lost City (Vita) Wizardry: Prisoners of the Lost City (Vita) 1,774 (1,485) 1.194 2 0
In Space We Brawl (JP) In Space We Brawl (JP) 325 (300) 1.083 2 0
Air Race Speed (CN) (Vita) Air Race Speed (CN) (Vita) 1,574 (1,170) 1.345 2 50.00
CastleStorm Complete Edition (CN) (Vita) CastleStorm Complete Edition (CN) (Vita) 688 (645) 1.067 2 0
EVE: Gunjack (CN) EVE: Gunjack (CN) 315 (315) 1.000 2 0
Baboon! (CN) (Vita) Baboon! (CN) (Vita) 300 (300) 1.000 2 0
Space Hulk Space Hulk 1,277 (1,215) 1.051 2 0
Space Hulk (Asia) (Vita) Space Hulk (Asia) (Vita) 1,215 (1,215) 1.000 2 0
Krinkle Krusher (CN) (Vita) Krinkle Krusher (CN) (Vita) 439 (315) 1.395 2 50.00
Polara (CN) (Vita) Polara (CN) (Vita) 312 (300) 1.041 2 0
Fantasy Hero: Unsigned Legacy (CN) (Vita) Fantasy Hero: Unsigned Legacy (CN) (Vita) 433 (315) 1.375 2 50.00
Space Hulk: Ascension Space Hulk: Ascension 1,182 (1,170) 1.011 2 0
Siralim 2 (EU) Siralim 2 (EU) 321 (315) 1.020 2 0
Spear of Destiny The Kaiseki Spear of Destiny The Kaiseki 315 (315) 1.000 2 0
Ninja Usagimaru: Two Tails of Adventure (HK/TW) (Vita) Ninja Usagimaru: Two Tails of Adventure (HK/TW) (Vita) 1,189 (1,170) 1.016 2 0
Robonauts (EU) Robonauts (EU) 1,398 (1,230) 1.136 2 0
Divide (KR) Divide (KR) 321 (315) 1.020 2 0
Gunducky Industries Gunducky Industries 300 (300) 1.000 2 0
Taiheiyou no Arashi ~Shijou Saidai no Gekisen Normandy Koubousen!~ Taiheiyou no Arashi ~Shijou Saidai no Gekisen Normandy Koubousen!~ 1,400 (1,170) 1.196 2 0
Let's Sing 2018 (UK) Let's Sing 2018 (UK) 319 (300) 1.062 2 0
Taiheiyou no Arashi ~Shijou Saidai no Gekisen Normandy Koubousen!~ (Vita) Taiheiyou no Arashi ~Shijou Saidai no Gekisen Normandy Koubousen!~ (Vita) 1,195 (1,170) 1.021 2 0
Ghosts In The Toybox: Chapter 1 Ghosts In The Toybox: Chapter 1 350 (300) 1.166 2 0
MUSYNX (CN) MUSYNX (CN) 1,170 (1,170) 1.000 2 100.00
MONSTER OF THE DEEP: FINAL FANTASY XV (CN) MONSTER OF THE DEEP: FINAL FANTASY XV (CN) 1,155 (1,155) 1.000 2 100.00
Unbox: Newbie's Adventure (JP) Unbox: Newbie's Adventure (JP) 325 (300) 1.083 2 0
Super Ninja Hero VR Super Ninja Hero VR 352 (315) 1.118 2 0
Heroine Anthem Zero Episode 1 (EU) Heroine Anthem Zero Episode 1 (EU) 327 (315) 1.039 2 0
Flipy's Tesla Flipy's Tesla 1,366 (1,155) 1.183 2 0
Daisenryaku Perfect 4.0 Daisenryaku Perfect 4.0 1,226 (1,170) 1.048 2 0
Space Jones VR Space Jones VR 325 (300) 1.083 2 0
Kwaidan Kwaidan 390 (315) 1.237 2 0
Pankapu (JP) Pankapu (JP) 322 (285) 1.131 2 0
Super Hyperactive Ninja (Asia) Super Hyperactive Ninja (Asia) 1,242 (1,230) 1.010 2 0
Domino Craft VR Domino Craft VR 340 (315) 1.079 2 0
Vroom Kaboom (EU) Vroom Kaboom (EU) 300 (300) 1.000 2 0
BugsBox VR BugsBox VR 1,342 (1,230) 1.091 2 0
GOD WARS The Complete Legend GOD WARS The Complete Legend 1,308 (1,140) 1.147 2 0
Hell Warders Hell Warders 1,213 (1,170) 1.037 2 0
Unexplored: Unlocked Edition Unexplored: Unlocked Edition 1,227 (1,215) 1.010 2 0
Fimbul Fimbul 1,332 (1,170) 1.138 2 50.00
Dreamwalker (Vita) Dreamwalker (Vita) 291 (285) 1.022 2 0
Shanky: The Vegan's Nightmare Shanky: The Vegan's Nightmare 312 (300) 1.041 2 0
The King's Bird The King's Bird 1,617 (1,170) 1.382 2 50.00
Sengoku Hime 7 ~Sen'un Tsuranuku Guren no Ishi~ Sengoku Hime 7 ~Sen'un Tsuranuku Guren no Ishi~ 1,236 (1,230) 1.005 2 0
Degrees of Separation Degrees of Separation 327 (315) 1.039 2 0
RICO RICO 1,152 (1,140) 1.011 2 0
Kin'iro no Corda Octave (Vita) Kin'iro no Corda Octave (Vita) 1,586 (1,170) 1.356 2 50.00
ACA NEOGEO PUZZLE BOBBLE 2 ACA NEOGEO PUZZLE BOBBLE 2 341 (285) 1.196 2 50.00
DiRT Rally 2.0 DiRT Rally 2.0 1,255 (1,230) 1.020 2 0
Ginsei Igo 2: Next Generation Ginsei Igo 2: Next Generation 300 (300) 1.000 1 0
Brawl Brawl 285 (285) 1.000 1 0
Space Hulk (PS3) Space Hulk (PS3) 1,230 (1,230) 1.000 1 100.00
In Space We Brawl (JP) (PS3) In Space We Brawl (JP) (PS3) 300 (300) 1.000 1 0
Tokyo Twilight Ghost Hunters: Daybreak Special Gigs (EU) (PS3) Tokyo Twilight Ghost Hunters: Daybreak Special Gigs (EU) (PS3) 1,230 (1,230) 1.000 1 0
Taiheiyou no Arashi ~Koukoku no Kouhai Koko ni Ari, 1942 Senkan Yamato Hankou no Taiheiyou no Arashi ~Koukoku no Kouhai Koko ni Ari, 1942 Senkan Yamato Hankou no 1,230 (1,230) 1.000 1 0
Baboon! (HK/TW) (Vita) Baboon! (HK/TW) (Vita) 300 (300) 1.000 1 0
The Legend of Dark Witch (CN) (Vita) The Legend of Dark Witch (CN) (Vita) 315 (315) 1.000 1 0
Still Time (EU) (Vita) Still Time (EU) (Vita) 315 (315) 1.000 1 0
Transcripted Transcripted 300 (300) 1.000 1 100.00
Krinkle Krusher (HK/TW) (Vita) Krinkle Krusher (HK/TW) (Vita) 315 (315) 1.000 1 0
Akiba's Beat (HK/TW) (Vita) Akiba's Beat (HK/TW) (Vita) 1,215 (1,215) 1.000 1 100.00
Cursed Castilla (Maldita Castilla EX) (EU) (Vita) Cursed Castilla (Maldita Castilla EX) (EU) (Vita) 1,155 (1,155) 1.000 1 0
The Surfer The Surfer 315 (315) 1.000 1 0
Bounce Rescue! (JP) Bounce Rescue! (JP) 315 (315) 1.000 1 0
The Onion Knights (EU) The Onion Knights (EU) 315 (315) 1.000 1 0
Cubians VR Cubians VR 300 (300) 1.000 1 0
Grave Danger Grave Danger 315 (315) 1.000 1 0
Let's Sing 2018 Let's Sing 2018 300 (300) 1.000 1 0
Rabi x Laby -Puzzle Out Stories- Rabi x Laby -Puzzle Out Stories- 315 (315) 1.000 1 100.00
Runestone Keeper Runestone Keeper 300 (300) 1.000 1 0
Runestone Keeper (EU) Runestone Keeper (EU) 300 (300) 1.000 1 0
Blacksea Odyssey (Asia) Blacksea Odyssey (Asia) 1,230 (1,230) 1.000 1 0
Wild Turkey Hunter VR Wild Turkey Hunter VR 315 (315) 1.000 1 0
Vroom Kaboom Vroom Kaboom 300 (300) 1.000 1 0
GOD WARS The Complete Legend (Vita) GOD WARS The Complete Legend (Vita) 1,140 (1,140) 1.000 1 0
Your Toy Your Toy 1,170 (1,170) 1.000 1 0
Hacky Zack Hacky Zack 1,170 (1,170) 1.000 1 0
Chicken Range (EU) (Vita) Chicken Range (EU) (Vita) 315 (315) 1.000 1 0
Panda Hero Panda Hero 300 (300) 1.000 1 0
Night Trap - 25th Anniversary Edition (Vita) Night Trap - 25th Anniversary Edition (Vita) 1,215 (1,215) 1.000 1 0
Paper Dolls (Asia) Paper Dolls (Asia) 1,140 (1,140) 1.000 1 0
Neonwall (Asia) Neonwall (Asia) 1,230 (1,230) 1.000 1 0
Earth Atlantis (Asia) Earth Atlantis (Asia) 1,140 (1,140) 1.000 1 0
Super Pixel Racers (JP) Super Pixel Racers (JP) 1,200 (1,200) 1.000 1 0
Transpose (EU) Transpose (EU) 315 (315) 1.000 1 0
Dex (JP) Dex (JP) 1,215 (1,215) 1.000 1 100.00
8-Bit Invaders! 8-Bit Invaders! 1,230 (1,230) 1.000 1 0
Asonde Igo ga Tsuyoku Naru! Ginsei Igo DX Asonde Igo ga Tsuyoku Naru! Ginsei Igo DX 285 (285) 1.000 1 0
Dragonfly Chronicles (Vita) Dragonfly Chronicles (Vita) 1,185 (1,185) 1.000 1 0
ChromaGun VR ChromaGun VR 1,140 (1,140) 1.000 1 0
Double Switch - 25th Anniversary Edition (EU) Double Switch - 25th Anniversary Edition (EU) 1,185 (1,185) 1.000 1 100.00
Iconoclasts (KR) (Vita) Iconoclasts (KR) (Vita) 300 (300) 1.000 1 0
TrainerVR TrainerVR 300 (300) 1.000 1 0
The King's Bird The King's Bird 1,170 (1,170) 1.000 1 0
Intruders: Hide and Seek Intruders: Hide and Seek 1,140 (1,140) 1.000 1 0
Access Denied Access Denied 1,230 (1,230) 1.000 1 100.00
Gigantosaurus Gigantosaurus Unreleased 1.000 0 0
UglyDolls: An Imperfect Adventure UglyDolls: An Imperfect Adventure Unreleased 1.000 0 0
Borderlands: Game of the Year Edition Borderlands: Game of the Year Edition Unreleased 1.000 0 0
Groundhog Day: Like Father Like Son Groundhog Day: Like Father Like Son Unreleased 1.000 0 0
VASARA Collection VASARA Collection Unreleased 1.000 0 0
R.B.I. Baseball 19 R.B.I. Baseball 19 Unreleased 1.000 0 0
Fate/Grand Order VR feat. Mash Kyrielight Fate/Grand Order VR feat. Mash Kyrielight Unreleased 1.000 0 0
Dragon Ball Game Project Z Dragon Ball Game Project Z Unreleased 1.000 0 0
Immortal Legacy: The Jade Cipher Immortal Legacy: The Jade Cipher Unreleased 1.000 0 0
WRC 8 WRC 8 Unreleased 1.000 0 0
Clan N Clan N Unreleased 1.000 0 0
Forager Forager Unreleased 1.000 0 0
American Ninja Warrior Challenge American Ninja Warrior Challenge Unreleased 1.000 0 0
WILL: A Wonderful World WILL: A Wonderful World Unreleased 1.000 0 0
Guilty Gear 20th Anniversary Edition Guilty Gear 20th Anniversary Edition Unreleased 1.000 0 0
RIOT: Civil Unrest RIOT: Civil Unrest Unreleased 1.000 0 0
Power Rangers: Battle for the Grid Power Rangers: Battle for the Grid Unreleased 1.000 0 0
Worbital Worbital Unreleased 1.000 0 0
Metagal Metagal Unreleased 1.000 0 0
Dick Wilde 2 Dick Wilde 2 Unreleased 1.000 0 0
Odallus: The Dark Call Odallus: The Dark Call Unreleased 1.000 0 0
Oniken: Unstoppable Edition Oniken: Unstoppable Edition Unreleased 1.000 0 0
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III Unreleased 1.000 0 0